Adviseur Publieke Sector

Ik heb ruim 16 jaar ervaring in het politiek/ bestuurlijke domein. Vanaf 2014 als zelfstandig adviseur. Daarvoor was ik werkzaam als wethouder van de gemeente Kampen. Voordat ik wethouder werd was ik politiek actief als fractievoorzitter, commissievoorzitter, raadslid en bestuurslid. In die periode bestond mijn dagelijkse werk uit het adviseren en trainen van met name politici met betrekking tot strategie, presentatie en debat. Ik ben een scherp analyticus en kan complexe processen en vraagstukken ontleden en terugbrengen naar werkbare en begrijpelijke onderdelen. Voor mijn politiek/ bestuurlijke carriere was ik theatermaker en theaterdocent.

Mijn inhoudelijke expertise ligt op het gebied van cultuurbeleid en erfgoed. In het kader van mijn eindonderzoek voor de Master Kunstbeleid- en management (Universiteit Utrecht) deed ik onderzoek naar burgerparticipatie bij lokaal cultuurbeleid. Ik ben een groot voorstander van het meer betrekken van de burger (en de klant) bij het opstellen van (cultuur- en erfgoed-)beleid. Als wethouder in Kampen stuurde ik twee van dit soort processen aan. Het Kamper erfgoedbeleid is, mede door de betrokkenheid van burgers, in 2013 beloond met de BNG Bank Erfgoedprijs.

Waarom het basisinkomen oneerlijk is

"Het basisinkomen is niet de alomvattende oplossing. Een stevige herziening van de huidige regels en voorwaarden van het sociale stelsel is dat wel. Alleen spreekt een dergelijk voorstel waarschijnlijk minder tot de verbeelding"

Maandag 13 november zag ik Antoinette Hertsenberg en Annemarie van Gaal bij Pauw pleiten  voor een basisinkomen voor ouderen. Het lijkt een sympathiek idee want de kans dat een oudere werkeloze weer aan het werk komt is volgens Hertsenberg slechts 3%. Het lijkt dus zinloos om deze groep nog te belasten met een strenge sollicitatieplicht […]

Drie technieken om als vrouw tóch in een urinoir te plassen

Plassen in een urinoir is voor vrouwen inderdaad niet prettig. Maar als je écht gemotiveerd bent kan het wel! 3 tips voor een superieure urinoirplastechniek

Amsterdam, de wereldstad waar in het stadhuis zelfs een genderneutraal toilet te vinden is, heeft slechts twee openbare toiletten voor vrouwen. Dat is geen probleem volgens de rechter want vrouwen kunnen best in een urinoir plassen, ook al is dat niet prettig. Geerte Piening die haar boete tegen wildplassen aanvocht, vroeg zich af of de […]

Het vergelijken van de bio-industrie met de Holocaust is wél raar

Vleeseters vergelijken met nazi’s leidt niet tot reflectie. Een dergelijke suggestie is zo aanvallend en banaal dat mensen hooguit in de verdediging schieten.

Veganisme is in en vegans, zoals ze zichzelf graag noemen, willen vleeseters ervan overtuigen dat de consumptie van dierlijke producten verkeerd is. Op platforms zoals Facebook zetten zij hun boodschap kracht bij door de bioindustrie te vergelijken met de holocaust. Een vergelijking die veel boze reacties oproept. Maar onlangs kregen de veganisten bijval van NRC […]

Eberhard van der Laan, waarom het afscheid zo’n pijn doet

Er zijn natuurlijk meer politici die inzetten op het verbinden, in plaats van het benadrukken van de verschillen, maar bij geen van hen komt de boodschap zo geloofwaardig over als bij Van der Laan

De uitzending van Zomergasten met Eberhard van der Laan raakte me diep. Ik moest lang nadenken over wat het nu precies was dat me zo aangreep. Natuurlijk had het ermee te maken dat Van der Laan een prettig mens is, dat hij genuanceerd over zaken denkt en daarbij constant de aandacht van zichzelf naar anderen […]

De haperende formatie levert leraren misschien wel een extraatje op

De irritatie van de VVD over de uitspraak van Asscher doet vermoeden dat Rutte en Zijlstra weten dat er in augustus nog geen nieuw kabinet zal zijn

De VVD is niet te spreken over de uitspraak van Lodewijk Asscher dat er meer geld moet komen voor het basisonderwijs. Asscher deed deze uitspraak naar aanleiding van protesten van leraren die meer geld en minder werkdruk eisen. Eind augustus moet er een nieuwe begroting worden vastgesteld en Asscher lijkt met zijn uitspraak al vast […]

De dubbele moraal van GeenStijl

GeenStijl is er niet vies van zelf een boycot te organiseren. Het is ongeloofwaardig om je te wentelen in slachtoffergedrag als je hetzelfde ten deel valt

De oproep van een groep vrouwelijke journalisten en opiniemakers aan adverteerders om eens na te denken over de vraag of zij hun zorgvuldige opgebouwde imago willen afficheren op een site waar seksisme en racisme welig tieren, leidt tot grote paniek in het GeenStijl-kamp. De argumenten van GeenStijlers en GeenStijl-fans waarom een dergelijke oproep ‘kudt‘ is […]

PvdA: laat die macht eens los!

Het verlies van de PvdA valt niet simpel te verklaren door een slechte campagne of falende partijleiding.

De PvdA heeft verloren en dus buitelen partijprominenten over elkaar heen met hun analyses. De eerste kwam van Rottenberg, nota bene op de verkiezingsdag zelf. Daarna volgden onder meer scheidend Kamerlid Vos, demissionair minister Plasterk en gewezen prominent Oudkerk. In de zielenroerselen van deze PvdA’ers wordt volop gewezen naar anderen en weten de schrijvers het […]

De journalistiek hoort de waakhond van de samenleving te zijn

Wat kan de journalistiek als waakhond doen wanneer politici weigeren hen te woord te staan?

Het is een rare tijd. Politieke conventies worden overboord gekieperd alsof een zinkend schip zich ontdoet van alle overbodige ballast. Neem nu de relatie met de media. Niet zo lang geleden vertelde ik (aspirant) politici nog dat ze een machtsstrijd met een journalist altijd dienden te vermijden. Dus bits niet tegen de journalist dat hij […]