Promovendus geschiedenis

Jelle Bruinsma werkt als promovendus aan het European University Institute in Florence. Daarnaast is hij actief als redacteur van ROAR Magazine: http://roarmag.org.

Antiracisme: bondgenootschap versus solidariteit

Over solidariteit en het problematische concept van de ‘witte bondgenoot’

Zoals ik eerder betoogde zijn er nogal wat verschillen tussen de antiracismebewegingen in de jaren ’60 en nu. De gebruikte identiteitspolitiek brengt dilemma’s met zich mee, en het idee van ‘witte bondgenoten’ an sich en de rol die zij zich moeten aanmeten in de praktijk zorgt voor nog meer dilemma’s.

Antiracisme en het probleem van ‘bondgenootschap’

Over het antiracismedebat en de rol van "Helper Whitey"

Nederland heeft een groot racismeprobleem. Tegelijkertijd is de meest positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren de groei en kracht van de antiracismebeweging, met name vanuit de zwarte gemeenschap. Na decennia van ontkenning en bagatellisering slaagde een kleine groep vastberaden activisten er de afgelopen jaren eindelijk in onderwerpen als etnisch profileren en Zwarte Piet tot nationaal debat te maken, en in het verlengde daarvan komen steeds meer racismeproblemen op de agenda.

Verantwoordelijkheid van het Westen in vluchtelingencrisis

Waarom kiezen we voor kostbare oorlogen in plaats van het voldoende financieren van opvang en zorg voor vluchtelingen 

Honderdduizenden vluchtelingen uit door oorlog kapotgemaakte landen zijn dit jaar Europa binnengekomen. Het debat over Europa’s verantwoordelijkheid om vluchtelingen toe te laten wordt echter vergezeld door alarmerende oproepen tot nog meer oorlog, zo ook door een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer.

Fuck de koning!

In een land dat zichzelf dagelijks veren in de eigen reet steekt vanwege haar zogenaamde verdediging van het vrije woord is deze arrestatie en vervolging een voorbeeld van haar hypocrisie

Fuck de koning. De pleuris aan de koning. Zijn vuile teringkankertyfusmoer. Daar waar advocaat Willem Jebbink terecht aangeeft dat de mening van zijn cliënt Abulkasim Al-Jaberi neerkomt op: ‘weg met het koningshuis’ en dit ‘op geen enkele manier een belediging’ was, wil ik de koning wél beledigen. En dan wat?

Communique Occupy de Banken

Het is hoogste tijd om de rollen om te draaien. Voer de druk op de financiële sector op. Te beginnen bij de banken die ons het meest kosten

Afgelopen zaterdag hebben wij de ING-vestiging aan het Rokin te Amsterdam bezet. Met deze actie willen wij een einde maken aan het asociale en onderdrukkende gedrag van banken. Onze actie is niet specifiek bedoeld tegen de ING, maar tegen het huidige economische systeem als geheel en met name de rol die banken hierbinnen vervullen.

Libië en de taak van links

Om verdere escalatie van de Westerse inmenging te voorkomen is het nodig dat anti-imperialistisch links de handen ineenslaat!

De Westerse interventie in Libië is inmiddels bijna twee weken gaande. De interventie heeft in die korte tijd voor hevige debatten binnen links gezorgd. Progressieven over heel de wereld hebben normaliter een haast automatische reactie tegen elke vorm van Westerse inmenging. Toch bleek er ditmaal ook binnen anti-imperialistisch links relatief grote verdeeldheid te zijn.

Oorlog in Libië ‘onvermijdelijk’ met dank aan media

Media houden zich stil over de gevolgen voor democratische opstanden in de Arabische wereld en een analyse van de geschiedenis van westerse interventies in Libië blijft uit

De interventie in Libië was ‘onvermijdelijk’, schrijft NRC Handelsblad (en Nrc.next) maandag in haar hoofdredactioneel commentaar. Er was ‘zaterdag eigenlijk geen andere keus.’ Ook een meerderheid van de Nederlandse bevolking is volgens opiniepeilingen voor deze oorlog. Ook Nederland heeft nu besloten tot het actief deelnemen aan de oorlog, door het zenden van F16’s. Dit is niet verrassend, gezien de berichtgeving in de Nederlandse kranten.