Tweede Kamerlid PvdA

Jeroen Dijsselbloem studeerde onder meer landbouw-economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij werkte als medewerker van de PvdA-fractie in het Europarlement, voordat hij hetzelfde werk ging doen in de Tweede Kamer. In die tijd was hij ook gemeenteraadslid in Wageningen. Vanaf 1996 werkte Dijsselbloem op het ministerie van LNV tot hij in 2000 in de Tweede Kamer werd gekozen.Inmiddels is hij er vice-voorzitter van de PvdA-fractie.

Vaste coach voor probleemgezin

Gemeenten krijgen straks, als het aan de PvdA ligt, alle touwtjes in handen om de hulpverlening rond een gezin bij elkaar te brengen

Een samenwerkingsverband van vijf inspecties concludeert dat de hulp aan kinderen uit een arm gezin tekortschiet. Hulpverleners zijn vaak kort bij een gezin betrokken en werken langs elkaar heen, zo luidt de conclusie in een vandaag gepresenteerd rapport.

Bezuiniging onderwijs raakt zorgleerling hard

Het zal ertoe leiden dat duizenden kinderen eenzaam achterin de klas belanden

In dezelfde week dat het kabinet besluit de belasting op hele dure huizen te verlagen, zet zij het mes in het ’passend onderwijs’. Passend onderwijs betekent dat kinderen met bijvoorbeeld handicaps of gedragsproblematiek zoveel mogelijk naar gewone scholen gaan. Een nieuwe aanpak, waar leraren net vertrouwen in kregen. Het stelt kinderen in staat om het beste uit zichzelf te halen.