Senator OSF

Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange heeft een carrière als fysicus bij Shell Research en aan VU en UvA achter de rug. Hij is momenteel emeritus hoogleraar atoom-, molecuul- en laserfysica aan de VU, en als zeldzame bèta in de Eerste Kamer Senator voor de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Hij schrijft als columnist voor Follow the Money (www.ftm.nl).
Eerdere functies: voorzitter NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), lid deelnemersraad ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), lid hoofdbestuur CMHF (Centrale voor Middelbare en Hoger Functionarissen), voorzitter VAWO (Vereniging voor Personeel aan Universiteit en Onderzoeksinstellingen), voorzitter COR (Centrale Ondernemingsraad) van de UvA, en decaan Faculteit Scheikunde UvA.

​Opkomst Syriza zegen voor bewustwording van Europeanen

'De echte extremisten zitten in Brussel en andere Europese hoofdsteden.'

Syriza heeft in Griekenland een klinkende overwinning behaald. Daarmee hebben de Grieken laten zien dat zij lak hebben aan alle vormen van intimidatie waaraan zij de afgelopen weken zijn blootgesteld. De lijst van lieden die zich meenden te moeten bemoeien met de politieke keuze van een soeverein volk is lang. Met allerhande waarschuwingen van Juncker, Draghi, Dijsselbloem, Schäuble en Merkel werd de Grieken vooraf het mes op de keel gezet. Gelukkig hebben de Grieken hun eigen weg gekozen. Daarmee is weer een belangrijk stuk democratie, die zijn bakermat in Griekenland heeft, door de Grieken zelf terugveroverd.

Haastige spoed is zelden goed

De nieuwe wet topinkomens is een populistische poging om op irrationele gronden het onverzadigbare monster van de afgunst te voeden

Minister Plasterk had haast. Op 22 december werd er in de Eerste Kamer een wetsvoorstel door gejakkerd dat het maximumsalaris van ‘top’bestuurders in de (semi)publieke sector terugbrengt tot 100% van een ministersalaris Op 1 januari 2013 had de Wet Normering Topinkomens dit maximum al teruggebracht tot 130 %.