Climate campagner Greenpeace

Kees Kodde is climate campagner voor Greenpeace Nederland. Voorheen was hij werkzaam voor Oxfam Novib en Milieudefensie.

Amsterdamse haven, pas op met biomassa

De groeiende handel in biomassa is niet zonder vergelijkbare risico's

De Amsterdamse haven wil de spil worden in de doorvoer van biomassa, plantaardig materiaal dat wordt gebruikt voor het opwekken van energie. In 2020 verwacht de haven 13,5 miljoen ton biomassa te importeren, bijna tien keer zo veel als nu. Vorige week presenteerde de haven zich aan buitenlandse handelaren in biomassa. De haven presenteert dit als een stap in de verduurzaming van de haven. Maar is die biomassa, vaak gemaakt van samengeperste houtkorrels – houtpellets genaamd -, eigenlijk wel zo goed voor het milieu? Nee, zegt Greenpeace. Zolang er geen wettelijke criteria zijn waaraan biomassa moet voldoen om het label ‘duurzaam’ te krijgen, gaat de booming business van de biomassa ten koste van de bossen.

Klimaatonderhandelingen moeten over andere boeg

Zolang er geen rem gezet wordt op de winning van olie, gas en steenkolen, zal de klimaatverandering zeker niet worden gestopt

De eerste reacties op Cancún waren positief: het klimaatverdrag werd gered van de ondergang. Op 20 december spreken de Europese milieuministers de uitkomsten van de VN klimaattop in Mexico verder. Werd het klimaat echt gered? De opwarming van de aarde gaat door, de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer stijgt nog steeds. Het is de vraag of de fundamenten waarop het klimaatakkoord is gebaseerd, wel deugdelijk zijn. Zolang de wereldleiders er niet in slagen de winning van fossiele brandstoffen te beperken, zal de opwarming doorgaan.