publicist, beeldend kunstenaar

Koos Kuijt is publicist en beeldend kunstenaar. Hij publiceerde eerder onder meer in de Volkskrant en Deviant, het tijdschrift over psychiatrie.

Volkskrant: Neonazi-geweld tegen migrantenkinderen door gebrek aan draagvlak

Sinds wanneer staat een dergelijke bende gelijk aan de bevolking?

Zaterdagavond berichtte De Volkskrant over een uiterst gewelddadige aanval van een grote groep ‘voetbalhooligans’ op migrantenkinderen. De krant spreekt van een groep van tientallen tot honderd gemaskerde mensen. De aanval vond plaats op het centraal station van Stockholm. Blunder De berichtgeving van De Volkskrant is schandalig te noemen om meerdere redenen. In de eerste plaats […]

EO Zuig-tv

Het EO programma 3Onderzoekt wil helemaal niet onderzoeken maar slechts sensatie bieden en op opzichtige wijze framen

Afgelopen woensdag zond de EO een aflevering uit van het programma 3Onderzoekt. Deze aflevering ging over kraken. Volgens de aankondiging een ‘Hollandse traditie uit de jaren 60’.

Lichtpuntjes in Borderline-tijden

Lijdt onze maatschappij collectief aan borderline kenmerken en zo ja, wat kunnen we eraan doen?

Volgens de Nederlandse psychiater Dirk De Wachter, auteur van het boek Borderline Times, zijn psychiatrische patiënten en anderen die uit de boot zijn gevallen de kanariepietjes in de kolenmijn die onze samenleving is: ze zijn een waarschuwing dat er iets serieus mis is met de wijze waarop onze samenleving is ingericht. Daarin staat hij niet alleen. Zijn Belgische collega Paul Verhaeghe wees eerder op de toename van depressies en burn-out verschijnselen. De Wachter daarentegen, stelt dat onze maatschappij collectief aan borderline kenmerken lijdt. De vraag is: is dit zo en wat kunnen we eraan doen?

De goede psychopaat, een neoliberaal sprookje

Een vak als psychologie plooit zich gemakkelijk naar de eisen van de tijd

Psychopaten, dat zijn toch die gevaarlijke types zonder geweten en empathie, die geen angst kennen en uiterst manipulatief zijn? Misschien, maar de laatste jaren doet een benadering opgang met een veel bredere opvatting van het begrip psychopathie. In die benadering kan iedereen eigenlijk wel in meer of mindere mate psychopaat zijn. Deze zienswijze is in overeenstemming met een dimensionale benadering van psychiatrische stoornissen, waarbij er geen scherp onderscheid meer is tussen gezond en gestoord.

Autisten zijn geen psychopaten

Mensen doen soms verschrikkelijke dingen en soms zijn dat mensen met autisme, maar zeker niet vaker dan niet-autistische mensen en ook niet door hun autisme

Afgelopen dinsdag zond de Boeddhistische Omroep Stichting een documentaire uit over een Finse jongen, Pekka, die in 2007 op zijn school acht mensen doodschoot en daarna zichzelf. De documentaire gaat op zoek naar de achtergronden ervan. Hoe heeft het zover kunnen komen? De film laat zien dat het gaat om een jongen met weinig vrienden op school, die op school gepest werd en soms ook fysiek mishandeld vanwege zijn afwijkende manier van kleden, opvattingen en zijn sociale onhandigheid. De vriendin die hij had leren kennen via internet had hem net voor de schietpartij in de steek gelaten. Voor Pekka misschien wel de laatste druppel.

Vermoord door de maatschappij

Bij de Nederlandse Publieke Omroep is er deze week aandacht voor het toenemende aantal zelfdodingen en pogingen daartoe in Nederland

Bij de Nederlandse Publieke Omroep is er deze week aandacht voor het toenemende aantal zelfdodingen en pogingen daartoe in Nederland. De cijfers die in het artikel genoemd worden zijn ronduit schokkend: Jaarlijks doen ongeveer honderdduizend mensen een poging tot zelfmoord. In 2013 beroofden maar liefst 1854 mensen zich van het leven.