PvdA-raadslid Assen

Luc Rengers is een geboren en getogen Assenaar. Hij is Werkzaam geweest in de GGZ als mentor, actief binnen AbvaKabo, eerst als kaderlid en daarna in professie. Terug naar GGZ en na bezuiniging omgeturnd naar de financiĆ«le dienstverlening. Vanaf 2002 gemeenteraadslid voor de PvdA. Levenslang geĆÆnteresseerd in veel.

Honger lijden met een volle vriezer

De stelling: de pensioenfondsen, al dan niet genationaliseerd, betalen de staatsschuld af

In tegenstelling tot anders luidende verhalen is de kapitaalontwikkeling van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen indrukwekkend. In 2006 was het totale bezit 625 miljard euro. Ondanks de economische “dipjes” in 2008 en 2009 groeide het gezamenlijke kapitaal naar 774 miljard in april 2010. Naar verluidt zou dat begin 2013 zijn gestegen naar 1043 miljard. Weliswaar stijgt het aantal gepensioneerden door de baby-boomers, maar die stijging is relatief minder fors dan de kapitaaltoename van gemiddeld bijna 70 miljard per jaar.