Lid PvdA

Maarten Wiedemeijer (1987, Amsterdam) is actief lid voor de PvdA Amsterdam en als vrijwilliger actief voor Vluchtelingenwerk Nederland. In het verleden werkte hij in de financiële sector voor achtereenvolgens Mazars, ConvaTec en Ace Agency.

Het Wilhelmus zingen terwijl miljarden naar het buitenland vliegen

"Dit kabinet bewijs dat de vooruitgang in tijden van extreme welvaart er niet voor iedereen is. Wat is ‘Vertrouwen in de toekomst’ waard als we niet toereikend investeren in onze eigen toekomst?"

Het nieuwe kabinet is een wezen een grote paradox. De twee grootste partijen danken hun populariteit aan een spektakel van sociaal cultureel conservatisme. Elke vorm van verandering was angstig. De gewone man wordt continu in zijn bestaan bedreigd door ontwikkelingen buiten hem zelf. Of dat nou de positie van de vrouw was, de emancipatie van […]

Een belangrijke opdracht voor de PvdA voor nieuw vertrouwen

Solidariteit als een van de belangrijkste waardes van de sociaaldemocratie zien we amper terug in ons fiscaal stelsel

Mathijs Bouman deed recent de ontdekking dat de gemiddelde marginale druk bij een jaarinkomen van 25.000 euro nagenoeg gelijk is als bij 125.000 euro. Bij beide groepen ligt deze rond de 50% gemiddeld. Met zelfs uitschieters naar 80%-90% bij de 1e groep, niet bij de 2e groep. “De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.” Kent […]

De desastreuze gevolgen van de nieuwe hypotheekregels

Wederom lijken de liberale rekenmeesters weinig geleerd te hebben van de financiële crisis

Deze week meldde minister Blok (VVD) dat de hypotheekregels versoepeld gaan worden. Op termijn mogen tweeverdieners het 2e inkomen volledig meenemen in hun hypotheeaanvraag. Op dit moment is dit 50% en per 1 januari 2017 60%. Wat aardig denkt u. Wat fijn dat ze dan dat gedroomde huis wel kunnen krijgen. Eveneens worden de budgetregels […]

Is Paul Tang de Sanders of Corbyn die de PvdA nodig heeft?

Enkel kandidaten die niet de last dragen van dit kabinet kunnen geloofwaardig voor een andere koers pleiten

Paul Tang flirt momenteel met een kandidatuur voor het partijleiderschap van de Partij van de Arbeid. De partij staat er slecht voor in de peilingen en heeft het lastig een heldere koers te bepalen. Kan Paul Tang hierin een oplossing zijn? Lessen Bernie Sanders en Jeremy Corbyn Bij beide heren vallen een aantal punten op. […]

De armoede van het ‘keihard aanpakken’

Wat bedoelen politici eigenlijk wanneer ze 'keihard aanpakken' roepen? Succesvolle preventie? Repressie?

We horen het steeds vaker. Politici die roepen dat bepaalde mensen “keihard moeten worden aangepakt”. Kennelijk is aanpakken niet afdoende. Maar erger nog; kennelijk is de wet hanteren en naleven niet afdoende. “Keihard aanpakken” wekt een suggestie op van kinderen die zich misdragen hebben en een goed pak billenkoek krijgen. Keihard aanpakken wekt een suggestie […]

Kickstart de integratie van vluchtelingen, laat ze meer bijverdienen in de bijstand

Politici, neem de arbeidsparticipatie van statushouders alstublieft serieus

Huidige situatie Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat asielmigranten veelal langdurig werkloos zijn. Op dit moment verblijven asielzoekers langdurig in AZC’s voordat ze de stap maken naar een reguliere woning in onze samenleving. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. Dit beleid is bewust opgezet om Nederland minder interessant te maken […]