Boekvertaler, freelance redacteur

Maarten van der Werf (1970) is boekvertaler, freelance redacteur en nog een paar dingen. En hij publiceert af en toe wat. Hij schreef onder meer in De Volkskrant, NRC Next en Contrast.

‘Je suis Charlie’: zullen we ons weer richten op de kwestie zelf?

Men is zo bezig met elkaar de maat te nemen dat uit het zicht raakt wat de werkelijke misdaad is 

Na de verschrikkelijk aanslag op de redactie van Charlie Hebdo kwam de zinsnede ‘Je suis Charlie’ in zwang, al of niet als #hashtag of uitgeprint A4-tje, soms vertaald en met de tegenhanger ‘Je suis Ahmed’ voor de gedode politieagent. Al vrij snel werd het door alles en iedereen overgenomen als blijk van geschoktheid, medeleven en steun.

Europese soft power voor Oekraïne

De politiek van 'soft power' van Europa werkt, in veel gevallen best goed, al zijn dat vaak langzame processen die niet zo in de gaten lopen  

De situatie op de Krim legt de zwakte van de EU bloot. De enige oplossing is een gemeenschappelijke buitenlandse politiek, waarbij de EU eigenstandig kan opereren en beschikt over een militaire arm die direct en zonder ruggespraak met nationale overheden kan worden ingezet.

De doodsstrijd van Polare

Hoe investeerdersbelangen, spreadsheetmanagement en 'bestselleritis' Polare de das om deden

De ondergang van Polare lijkt onafwendbaar. Van alle bottom-up-initiatieven voert echter niet één die naam. We willen geen gemarkete keten waar we ons niet in herkennen, maar een Scheltema, Broese of Donner ‒ de ietwat stoffige tempel van leesgenot die men zich herinnert van vroeger.

Nederland is doof voor vreemde talen

Alleen Engels op school is echt niet genoeg 

Kortgeleden maakte minister Dekker bekend dat twaalf basisscholen volgend schooljaar starten met tweetalig onderwijs met Engels als tweede taal. Met tweetalig onderwijs is niets mis, maar volgens Maarten van der Werf staren we ons blind op het Engels.

Lastige burgers

'Als de wil van het volk u niet bevalt, beperk dan de zeggenschap van het volk'

Rick van de Ploeg, Hans Hoogervorst en Aart-Jan de Geus zien de instabiliteit van Nederland met lede ogen aan. Hun voorstellen, het invoeren van een kiesdrempel of een tweepartijenstelsel zijn echter geen oplossing, want versplintering en polarisatie zijn niet de oorzaak van het gebrek aan vertrouwen in de politiek, maar een gevolg.

Verloren zaak

Voor veel blanke Nederlanders is Piet blijkbaar een bijzonder geval, maar ze krijgen weinig bijval

Na ampel beraad besluit Maarten van der Werf toch ook maar een duit in het zakje te doen in de Zwarte Piet-discussie. Volgens hem is het pleit allang beslecht, en is de rest een achterhoedegevecht over een uiteindelijk voor het grootste deel van de bevolking onbelangrijke kwestie.

EU-berichtgeving: wees volledig en accuraat

Onvolledige berichtgeving wekt wantrouwen in de hand

De berichtgeving over de EU is vaak onvolledig en vaag, terwijl de burger nog niet goed bekend is met de Europese besluitvorming. Dat werkt wantrouwen in de hand, terwijl de burger daardoor ook de kennis ontbeert om de besluitvorming adequaat te volgen. Dat kan anders, met een meer accurate en volledige berichtgeving.

Het is tijd voor Brussel Vandaag

Dagelijks wordt in Brussel en Straatsburg beslist over ons lot en toch is bijna al onze aandacht gericht op Ferry Mingele onder de Haagse kaasstolp

Brussel is ver weg. Veel mensen weten niet goed hoe Europa in elkaar zit en wat daar allemaal wordt beslist. Toch worden er veel besluiten genomen die ons aangaan, bijna evenveel als in Den Haag, elke dag weer. Dat moet onder de aandacht van de burgers worden gebracht.

We zullen het zelf moeten doen

Beweeg, doe, schrijf, schreeuw, onderneem, demonstreer, zet de hakken in het zand of duw de kar vooruit – hup, maak kringen in het water

De politiek zit in een bezuinigingskramp, partijen houden elkaar in een besluiteloos evenwicht en de overheid trekt zich terug. Van die kant hoeven we dus weinig te verwachten. Dus moeten we de boel zelf maar in beweging zetten, in ons aller belang.

Wachtgeld voor PVV’ers is terecht

Wachtgeld kan de materiële toekomst van Kamerleden en hun gezinnen zeker stellen zodat ze onbevangen hun werk kunnen doen

Een paar dagen geleden kwam in het nieuws dat ex-PVV-Kamerleden na hun Kamerlidmaatschap moeilijk aan een baan komen en wachtgeld ontvangen. De hoon kon niet uitblijven: de PVV was een van de partijen die er nogal op tamboereerde dat het wachtgeld zo snel mogelijk moest worden afgeschaft, bijvoorbeeld begeleid door een populistische opmerking over ‘Antiliaanse toestanden’ uit de mond van Hero Brinkman (toen nog van de PVV).

Meer zien