ex-voorz. Natuurbeschermingscomm. KNNV

kritisch beschouwer van het Veluws faunabeheer en voormalig voorzitter van de Natuurbeschermingscommissie KNNV, vereniging voor veldbiologie

Wolf als miskend ‘herderstalent’

Maar wolven zijn als roofdieren toch vraatzuchtig?  Eerder jager dan herder. In natuurseries lijkt de natuur hun ‘voedselautomaat’.  Toch is dat niet hun directe hoofdrol

Onze landgenoot Dries Kuijper onderzocht de invloed van wolven op hertengedrag in het Poolse Bialowieza-oerbos. Herten blijven weg waar wolven kunnen zijn. Gemiddeld schermen wolven een zesde voedsel af voor grazers. Gevolg is dat met wisselende tussenpozen een zesde van planten vrij blijft van grazen. Niet grazen hier, betekent meer grazen daar.

Zonder dirigent speelt de natuur vals

Incomplete doe-het-zelf-natuur gaat net iets te ver

Staatssecretaris Dijksma oordeelde inzake de Oostvaardersplassen (OVP) ‘dat deze beheersvorm een werkbaar instrument is gebleken’. Toch is er forse en deels terechte kritiek. Ruim tien jaar gaan algemene natuurwaarden er zorgelijk achteruit. Nu ook inmiddels in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

Kalm aan met die natuur! En rap een beetje!

Afschot van dieren betekent altijd nog meer onbalans

Sinds zo’n tien jaar geldt deze variatie op Herman Finkers. Machten en krachten van de jachtwereld ageerden tegen de inperkingen van de toen nieuwe Flora- en faunawet. Alle ruimte voor die natuur en die grote zoogdieren zat hen dwars. Vooral wilde zwijnen moest je kort houden. Er moesten ruime kaders komen voor populatie­beheer en schadebestrijding. Bij schade moest ingegrepen worden. Al snel bleek dat men richting wegen en dorpen op de dieren joeg. Als gevolg vluchtten wilde zwijnen naar (snel)wegen en dorpen in. Het waren dieren “die zich aan het afschot onttrekken”, oordeelden de faunabeheerders. Lage winteraantallen plus totale sociale ontregeling zorgen voor permanente voortplantingsstress. Dat onderstreepte de noodzaak tot zwaarder ingrijpen.

Toetsing damhertenafschot kan einde van bejaging inluiden

In het Hollandse duingebied gaat flink was mis

Nooit eerder toetste een rechter een besluit tot jacht zo grondig. De Haarlemse rechter maakte serieuze studie van de stukken. Er was een reeks aan rapporten. En ook de ontheffing had een forse omvang. Op zo’n 25 punten bleken schade of bereikbaar voedsel het afschieten van damherten onvoldoende te rechtvaardigen.

De jacht op Veluws wild

Door jagers opgejaagd wild veroorzaakt ongelukken, dat is nu het excuus om de dieren af te schieten

Op een rustige zondagmiddag rent een hert een motorrijder omver. Voor de motorrijder loopt het fataal af. Van het hert zijn alleen pootafdrukken gevonden. Binnen een dag weet het door de jagers georganiseerde toezicht – het Groennetwerk Veluwe – het zeker. Een verstoring van de bronst van de herten moet de oorzaak zijn van de roekeloze vlucht van het edelhert.