Universitair docent Strategische Communicatie

Margit van Wessel is universitair docent Strategische Communicatie bij Wageningen University & Research. Zij houdt zich bezig met de vraag hoe communicatie kan bijdragen aan het op democratische wijze oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De publieke dialoog als alternatief voor het ‘luisteren naar burgers’

Het louter 'luisteren naar de burger' neemt teleurstellingen niet weg en schept valse verwachtingen. Politici kunnen beter op een andere manier omgaan met ontevredenheid.

De afgelopen verkiezingen leek de Nederlandse politiek erg bezig met ‘luisteren naar burgers’. Veel verkiezingsprogrammma’s bevatten voorstellen die morrelen aan de rechtsstaat, schijnbaar in antwoord op publieke opinie. Ook werden opvallende beloften gedaan, om gewilde kadootjes uit te reiken na verkiezingssucces. Partijen ‘luisteren’ hiermee naar de kiezer, zouden we kunnen zeggen. Nog los van de […]