Historica, programmaleider Colombia PAX

Marianne is historica. Ze heeft in diverse Latijns-Amerikaanse landen gestudeerd en gewerkt. De laatste twaalf jaar richtte ze zich op vredesvraagstukken in Colombia. We werken aan de reintegratie van voormalig strijders, de strijd tegen de straffeloosheid, en ondersteunen civiele vredesinitiatieven in conflictgebieden. We waren de eerste internationale organisatie die de ontvoeringsindustrie in Colombia aanklaagde als oorlogsinstrument en inkomstenbron van illegale gewapende groepen. Daarnaast is ze zeer actief mbt de veiligheid van burgers in mijnbouwgebieden. Mijnbouw is booming business in Colombia. Nederland is een belangrijke afnemer van de mijnbouwproducten. Ze nam o.a. deel aan de Dutch Coal Coalition, een platform van Nederlandse energiebedrijven, mijnbouwbedrijven en NGOs.

Met bloedkolen kunnen energiebedrijven nu al stoppen

Over de mensenrechtenschendingen bij de winning van steenkool

Met steenkool lijkt het langzaam maar zeker dezelfde kant op te gaan als met zeehondenbont, walvisvlees en plofkip: een enkele reis zwarte lijst. Met het aannemen van de motie over het uitfaseren van steenkool geeft de Tweede Kamer duidelijk het signaal dat steenkool niet langer oké is. Nu zal nog een aantal jaren overheen gaan voordat we daadwerkelijk van kolen af zijn. Maar voordat het zo ver is, hebben de energiebedrijven die van steenkool gebruik maken eerst nog een ander hardnekkig probleem op te lossen: dat van de kolen die naast milieu ook mensenrechten schaden. Of de kolen nu worden ‘uitgefaseerd’ of niet, om het probleem van de Colombiaanse bloedkolen kunnen de van steenkool afhankelijke energiebedrijven in ieder geval niet heen. Nog altijd lijden tienduizenden mensen in het Colombiaanse mijnbouwgebied onder de ernstige mensenrechtenschendingen die daar hebben plaatsgevonden, en waarvoor zij nooit genoegdoening hebben gekregen.