Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

Publicaties

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Zwarte dag voor de democratie

Wat er nu, op dit moment in Catalonië gebeurt is simpelweg de volgende nagel aan de doodskist van de Europese democratieën

Europese regeringen lijken de laatste jaren een steeds moeizamere relatie met democratie te hebben gekregen. Denk aan de referenda over de Europese grondwet van 2005. De bevolking zei nee, de regeringen gingen gewoon hun gang. Of denk aan de eurocrisis toen de Ierse, Griekse en Portugese parlementen simpelweg buiten spel werden gezet. Of denk aan […]

Vijf vrouwelijke fractievoorzitters!

"Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw, luidt een Nederlands gezegde, en het heeft er alle schijn van dat de succesvolle mannen in de Nederlandse politiek dat ook graag zo willen houden"

Is het denkbaar dat voor de 100e verjaardag van het passief vrouwenkiesrecht (1 december 2017) het aantal vrouwelijke fractievoorzitters in het parlement vervijfvoudigt? Het zou zomaar kunnen, maar de kans dat het gebeurt is klein. De vier mannelijke fractievoorzitters die op dit moment overleggen over een nieuw te vormen kabinet, worden allemaal hoog op de […]

Het groene kabinet kan er zo komen

VVD, D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zijn bij elkaar goed voor 85 zetels in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer

Na meer dan 75 dagen ‘rondjes om de kerk’ is er een patstelling ontstaan die alle reden geeft de formatie over een andere boeg te gooien. Hoogste tijd om het “Pamflet van een optimist” uit 2008 van Mark Rutte eindelijk uit de kast te laten komen, waarin hij schreef dat een ‘Groen Rechtse koers’ zijn […]

Pamflet voor een optimist

Er is alle reden voor het herontdekken van een groene koers door de VVD. De VVD is in principe tegenstander van subsidies en zou dus bondgenoot kunnen zijn in de strijd tegen de directe en indirecte milieuvervuilende subsidies.

Mark Rutte schreef in 2008 het ‘Pamflet van een optimist’, waarin hij aangaf dat een ‘Groen Rechtse koers’ zijn grootste ambitie was. Hij noemde de Westerse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als één van de grote bedreigingen van onze tijd. Niet alleen vanwege de schaarste, ook vanuit geopolitieke overwegingen en het ‘wassende water’. Groen Rechts is […]

Weg met het compromisme!

Wat ooit een middel was – compromissen sluiten, coalities smeden – om grote politieke doelen te realiseren, is een doel op zichzelf geworden.

Door Ewald Engelen en Marianne Thieme Op de valreep van het oude jaar riepen in de Volkskant van 27 december een aantal actieve leden van de Pvda, D66 en het CDA hun eigen partijen en de andere middenpartijen op tot verregaande samenwerking uit naam van “fatsoen”, “optimisme” en “inclusie”. De “fatsoenlijke” partijen zouden de handen […]

Houd koeien verplicht in de wei

Het op stal houden van koeien wordt gefaciliteerd door de overheid en vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van kleinschalige familiebedrijven, het dierenwelzijn én het milieu

Woensdag spreekt de Tweede Kamer met experts over het initiatiefvoorstel van SP, D66 en GroenLinks om weidegang in Nederland te verplichten. De vertegenwoordigers van de melkveesector zijn tegen. In 2001 liep nog ruim 90 procent van de Nederlandse koeien in de wei. Vanwege de afschaffing van het melkquotum gingen veel melkveehouders grotere stallen bouwen en steeds meer […]

Btw als middel om het klimaat te redden

Tegengaan van klimaatverandering zou bij alle beleidskeuzes, Europees en nationaal, leidend moeten zijn

Waarom zou je belasting heffen op het toevoegen van waarde? Ondernemer Eckard Witzen vroeg zich dit al in de jaren negentig af en stelde voor om de belasting te herzien door belasting te heffen op onttrokken waarde. Producten die schade veroorzaken, zoals milieuschade. Ook de overheid denkt al meer dan twintig jaar over deze mogelijkheid […]

Koeien met gouden horens, de landbouwmythe vraagt om weerwoord

De melk, kaas en boter worden duur betaald, hoewel ze spotgoedkoop in de winkel worden aangeboden

Kalfjes kunnen niet bij hun moeders blijven, om economische redenen. Ook de behandeling van kippen, varkens en vrijwel alle dieren in de veehouderij, jaarlijks bijna 500 miljoen, is sluitpost van de begroting. De Nederlandse landbouw wordt door landbouworganisaties en het kabinet vaak voorgesteld als een robuuste, goed draaiende economische sector. Volgens sommige politici zou de […]

Oekraïne, niet fijn om daarmee geassocieerd te raken

Referendum vraagt om een duidelijk NEE van iedereen die het beste voor heeft met kinderen, dieren, natuur, milieu en de bestaanszekerheid van Europese boeren

Door: Marianne Thieme en Anja Hazekamp Twee maanden voor het Oekraïne-referendum lijkt het Old Boys Network in Den Haag de handen ineen te hebben geslagen voor een Ja-campagne van bijna Russische proporties. Nee-stemmers worden weggezet als mensen die denken met hun onderbuik, zonder echte argumenten. Dit verdrag gaat niet over geopolitiek, maar over handel, liet Eurocommissaris Frans […]

Stop met Stiekem!

'De stelselmatige geheimzinnigheid tussen kabinet en Kamer ondermijnt niet alleen het vertrouwen in de parlementaire democratie, maar ook de handelingsvrijheid van de Kamer'

De ophef over het lekken uit de Commissie Stiekem is aanleiding om na te denken over opheffing van de commissie die het kabinet de gelegenheid geeft te bepalen waarover Kamerleden wel en niet mogen spreken. Het stiekeme karakter van de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten paste mogelijk bij de naoorlogse jaren waarin de commissie in het leven werd geroepen. Maar zo’n commissie kent ook grote praktische bezwaren die niet passen bij democratische controle van regering door parlement en bij scheiding der machten.

Meer zien