Fractievoorzitter PvdD

Marianne Thieme (1972, Ede) is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Thieme was in 2003 en 2006 lijsttrekker van de partij. Zij werkte onder meer bij B&A groep onderzoek en advies BV en de Stichting Wakker Dier.

Publicaties

  • De kanarie in de kolenmijn

    co-auteur: Ewald Engelen


Earth Overshoot Day: Stop de dictatuur van de 0,01%

Vandaag op 1 augustus zijn de hernieuwbare voorraden die onze aarde ons kan bieden opgesoupeerd. Alles wat we de rest van dit jaar consumeren doen we ten laste van komende generaties. Als voorschot op een onzekere toekomst

Elk jaar kruipt de datum waarop ons rantsoen op is en we verder moeten leven op de pof verder naar voren. In 1970 viel die datum nog op 29 december en hoefden we slechts twee dagen ecologisch tekort te overbruggen. Sindsdien is Earth Overshoot Day elk jaar vervroegd. Maar zolang de supermarkten uitpuilen, wil de […]

Shell-deal hoort niet thuis in achterkamertjes

Het kabinet misbruikt een oneigenlijk privacy-argument om het parlementaire democratische proces te blokkeren

Nu de meesten van mijn collega-fractievoorzitters zich voorbereiden op een geheim overleg met het kabinet over de Shell-deal, heb ik even tijd om op te schrijven waarom ik niet deelneem aan deze commerciële commissie stiekem: het kabinet misbruikt een oneigenlijk privacy-argument om het parlementaire democratische proces te blokkeren. Ik heb het uiteraard over het aanbod […]

Hoed U voor onraad uit de gemeenteraad

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid waarschuwen tegen criminelen die vanaf 22 maart hun intrede kunnen doen in de nieuwe gemeenteraden. Ofwel zelf, ofwel via stromannen die met besmet geld campagne hebben gevoerd.

In de jaarlijkse integriteitsindex van Vrij Nederland scoorde de VVD in het afgelopen jaar opnieuw het hoogst met elf integriteitskwesties, maar ook het CDA scoorde er zes en de PvdA vier. Lokale partijen scoorden samen vorig jaar 15 integriteitskwesties, ook daar lijkt de lat niet hoog genoeg te liggen bij selectie van kandidaten. Criminelen schuiven […]

Wie dividendbelasting maait, zal opstand oogsten

Inmiddels is naar buiten gekomen dat Rutte’s gedraai moet verhullen dat de lobby van het grootbedrijf het kabinet gewoon in de zak heeft

Nauwelijks twee weken na zijn aantreden maakt het kabinet al een stuurloze indruk. Neem de ophef over de afschaffing van de dividendbelasting. De kersverse minister van financiën heeft het over “tafelzilver dat we niet moeten weggeven”. Het kabinet schrijft dat het nodig is om ons “vestigingsklimaat te verbeteren.” Rutte zegt eerst dat het om behoud […]

Zwarte dag voor de democratie

Wat er nu, op dit moment in Catalonië gebeurt is simpelweg de volgende nagel aan de doodskist van de Europese democratieën

Europese regeringen lijken de laatste jaren een steeds moeizamere relatie met democratie te hebben gekregen. Denk aan de referenda over de Europese grondwet van 2005. De bevolking zei nee, de regeringen gingen gewoon hun gang. Of denk aan de eurocrisis toen de Ierse, Griekse en Portugese parlementen simpelweg buiten spel werden gezet. Of denk aan […]

Vijf vrouwelijke fractievoorzitters!

"Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw, luidt een Nederlands gezegde, en het heeft er alle schijn van dat de succesvolle mannen in de Nederlandse politiek dat ook graag zo willen houden"

Is het denkbaar dat voor de 100e verjaardag van het passief vrouwenkiesrecht (1 december 2017) het aantal vrouwelijke fractievoorzitters in het parlement vervijfvoudigt? Het zou zomaar kunnen, maar de kans dat het gebeurt is klein. De vier mannelijke fractievoorzitters die op dit moment overleggen over een nieuw te vormen kabinet, worden allemaal hoog op de […]

Het groene kabinet kan er zo komen

VVD, D66, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zijn bij elkaar goed voor 85 zetels in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer

Na meer dan 75 dagen ‘rondjes om de kerk’ is er een patstelling ontstaan die alle reden geeft de formatie over een andere boeg te gooien. Hoogste tijd om het “Pamflet van een optimist” uit 2008 van Mark Rutte eindelijk uit de kast te laten komen, waarin hij schreef dat een ‘Groen Rechtse koers’ zijn […]

Pamflet voor een optimist

Er is alle reden voor het herontdekken van een groene koers door de VVD. De VVD is in principe tegenstander van subsidies en zou dus bondgenoot kunnen zijn in de strijd tegen de directe en indirecte milieuvervuilende subsidies.

Mark Rutte schreef in 2008 het ‘Pamflet van een optimist’, waarin hij aangaf dat een ‘Groen Rechtse koers’ zijn grootste ambitie was. Hij noemde de Westerse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als één van de grote bedreigingen van onze tijd. Niet alleen vanwege de schaarste, ook vanuit geopolitieke overwegingen en het ‘wassende water’. Groen Rechts is […]

Weg met het compromisme!

Wat ooit een middel was – compromissen sluiten, coalities smeden – om grote politieke doelen te realiseren, is een doel op zichzelf geworden.

Door Ewald Engelen en Marianne Thieme Op de valreep van het oude jaar riepen in de Volkskant van 27 december een aantal actieve leden van de Pvda, D66 en het CDA hun eigen partijen en de andere middenpartijen op tot verregaande samenwerking uit naam van “fatsoen”, “optimisme” en “inclusie”. De “fatsoenlijke” partijen zouden de handen […]

Houd koeien verplicht in de wei

Het op stal houden van koeien wordt gefaciliteerd door de overheid en vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van kleinschalige familiebedrijven, het dierenwelzijn én het milieu

Woensdag spreekt de Tweede Kamer met experts over het initiatiefvoorstel van SP, D66 en GroenLinks om weidegang in Nederland te verplichten. De vertegenwoordigers van de melkveesector zijn tegen. In 2001 liep nog ruim 90 procent van de Nederlandse koeien in de wei. Vanwege de afschaffing van het melkquotum gingen veel melkveehouders grotere stallen bouwen en steeds meer […]

Meer zien