Directeur Urgenda

Marjan Minnesma is directeur van actieorganisatie Urgenda, die onder meer de populaire Dag van de Duurzaamheid organiseert. Urgenda maakt duurzaamheid haalbaar door alle stappen zichtbaar en concreet te maken. Met wijwillenzon.nl kocht Minnesma als eerste collectief 10.000 zonnepanelen in, om de Nederlandse daken aan meer zon te helpen. Op dit moment overweegt Urgenda met wijwillenactie.nl een rechtszaak tegen de Staat, om goede klimaatmaatregelen af te dwingen.

100% duurzame energie in 2030: het kan als je het wilt!

Stel dat we willen, kĂșnnen we dan binnen een jaar of twintig onze energievoorziening volledig verduurzamen?

Het antwoord is ja. Als we dat doen creëren we meer dan 150.000 banen (alle bouwvakkers zijn weer aan ’t werk en krijgen het heel druk), jagen we innovatie aan en zou de energievoorziening in 2030 zelfs goedkoper zijn, dan als we doorgaan met fossiele brandstoffen. Als onze goedkope gasvoorraad op is over een jaar of twintig, dan kunnen we onze energievoorziening in eigen hand houden, als we over gaan op duurzame energie. Leveringszeker betaalbaar! We moeten wel onmiddellijk aan de slag. De burgers, de bedrijven en de overheid.

Per direct gezocht, voor een duurzaam Energieakkoord: Lef!

Het roer moet omgegooid worden, nu het nog kan

Nederland heeft lef nodig om de economische en de klimaatcrisis succesvol te lijf te gaan. In Den Haag onderhandelen in SER-verband tientallen partijen, van milieuorganisaties tot VNO-NCW over een vernieuwend, ambitieus en lange termijn Nationaal Energieakkoord.

Naar de rechter om klimaatbeleid af te dwingen

Als de Staat zelf zegt dat een reductie van 25 tot veertig procent noodzakelijk is om een gevaarlijke klimaat­verandering te voorkomen; mag de Staat dan toch nalaten om die reductie te verwezenlijken?

Er waren alarmerende rapporten van het International Energy Agency (IEA), het Europese Milieu Agentschap (EEA) en vele anderen. Meer dan 180 landen spraken af binnen het Klimaatverdrag dat we de aarde niet meer dan twee graden zouden moeten laten opwarmen, omdat een grotere opwarming tot een gevaarlijke situatie zou leiden. Dat vinden duizenden klimaatwetenschappers ook en velen vinden zelfs twee graden al vrij veel.