bestuurslid FNV Jong

Marjelle Boorsma (1995) zit in het bestuur van jongerenbond FNV Jong waar ze zich voornamelijk richt op de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ze studeert Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een verleden bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Bussemaker liegt over leenstelsel

Want dat gesprek met jongeren is er nooit geweest

Vanochtend heb ik met gespitste oren zitten luisteren naar ‘De ochtend’ op radio1. Minister Bussemaker van onderwijs was in de uitzending en sprak met de presentatoren over het leenstelsel dat dinsdag in de Eerste Kamer wordt besproken. Het gaat een spannend debat worden, want ook rondom het leenstelsel heeft het kabinet de senatoren niet onder controle. Halverwege het interview redde de minister zich uit een vraag door naar een leugentje te grijpen. Ze beweerde in gesprek te zijn met diverse vertegenwoordigers van studenten. FNV Jong werd nadrukkelijk genoemd. En laat FNV Jong nou juist de organisatie zijn die consequent door de minister buiten de deur gehouden wordt.

Luister naar scholieren, stop het leenstelsel!

De politiek probeert ontevredenheid over het leenstelsel te beperken door jongeren onwetend te houden

Zoals velen ben ik een fervent twitteraar. De laatste tijd bevatten veel van mijn tweets de hashtag #leenstelsel. Toen ik tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het #leenstelsel weer volop aan het twitteren was, kwam plotseling de volgende vraag van een scholier op mijn timeline voorbij: “Is het leenstelsel dan nog niet definitief?”