Webredacteur

Ik was van 2007 tot 2010 gemeenteraadslid voor de PvdA in Oude IJsselstreek. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ben ik schaduwfractielid. Ik werk als webredacteur bij Reed Business.

Redder van het regionale dagblad

Wat maakt dat de regionale dagbladen zich steeds vaker schuldig lijken te maken aan 'riooljournalistiek'?

In vervlogen tijden lazen veel meer mensen een regionaal dan landelijk dagblad. De regionale pers, toonbeeld van degelijkheid, als tegenhanger van de goddeloze sensatie van De Telegraaf en Algemeen Dagblad. Nu, een tijd waarin de papieren krant al verjaard is als ie van de drukpers rolt, lijkt een dergelijke scheidslijn amper nog waar te nemen.

Thee in de strijd tegen azijn

Vrijdag bekroop me het gevoel dat wij nuchtere Nederlanders net zo opgezweept kunnen worden als de Amerikanen in 2008

Nederlanders laten zich er zo graag op voorstaan dat ze zo’n lekker nuchter volkje zijn (voor het gemak vergeet ik even het ontevreden deel van onze bevolking dat een onbeschofte vlerk zonder inhoud op een huizenhoge sokkel plaatst).