Trainer/Adviseur

Marten van den Berge (1977), afgestudeerd cultureel antropoloog, lange tijd werkzaam als onderzoeker naar thema’s op het snijvlak van arbeidsvraagstukken, sociale bewegingen, seksualiteit en gender. Queer activist en betrokken bij de Nederlandse vakbeweging. Momenteel werkzaam als trainer/adviseur voor de kaderacademie van vakbond FNV.

De Roze Titanic

Hoe we met de bedrijvenboten in de Amsterdamse Pride wegzinken in het koude water van steeds verslechterende werkzekerheid.

Er komt steeds meer kritiek op de deelname van bedrijven in de Nederlandse Pride vieringen. Zowel de voorstanders als sommige van de critici lijken elkaar echter gevonden te hebben in de opvatting dat bedrijven, om mee te mogen varen, op z’n minst een beleid zouden moeten voeren dat bijdraagt aan LGBTIQ+ acceptatie op de werkvloer. […]