Tweede Kamerlid PvdA


Open brief aan Gerard Schouw

Weet je waarom ik het zo goed nieuws vind dat schoonmakers weer in dienst van de overheid komen? Het herstelt een heel belangrijk principe: we doen het samen.

Beste Gerard,

Gisteren maakte het kabinet bekend dat schoonmakers weer in dienst van de overheid komen. Jij vond het maar niks. Dat liet je de wereld ook weten met de volgende tweet:

Stop dubbelhartigheid over dubbele nationaliteit

'Onze achtergronden gaan steeds meer verschillen. Des te belangrijker wordt wat ons met elkaar verbindt'

Vandaag spreekt de Tweede Kamer met deskundigen en betrokkenen over het wetsvoorstel van het kabinet dat een einde moet maken aan dubbele nationaliteiten. In NRC Next verscheen vanmorgen een opinie-artikel van mij waarin ik CDA en VVD oproep een einde te maken aan hun dubbele moraal over de dubbele paspoorten.

PvdA moet individualisering verder aanmoedigen

Als wij staan voor individuele ontplooiing, mogen we niet accepteren dat strenge geloofsstromingen dat in de weg staan

Je ontworstelen aan kerk en kapitaal. Dat was altijd de belangrijkste doelstelling van sociaaldemocraten. Het is velen gelukt. We zijn steeds meer individuen en steeds minder onderdeel van een groter geheel. Die individualisering moet de PvdA aanmoedigen en ondersteunen. Ook in hernieuwde discussies over de rol van religie in de samenleving.

De vrouwen van Zuid-Kivu, Congo

Vandaag, internationale vrouwendag, denk ik terug aan de meest indrukwekkende vrouwen die ik ooit heb ontmoet

Het was januari 2010. Met de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken bracht ik een bezoek aan Congo. In Zuid-Kivu werden we langs de kant van de weg opgewacht met een groot spandoek. Toen de colonne auto’s in zicht kwam, zwelde het gejubel aan uit honderden kelen. Sterke, vrolijke vrouwen. Zo leek het. Maar al snel kwam het ene verhaal na het andere. Steeds schokkender. Over verkrachting, verminking en verstoting.

Eindelijk einde aan stilzwijgende verlenging

Vandaag is het zover: nooit meer stilzwijgende verlenging!

En nooit meer per aangetekende brief moeten opzeggen, nooit meer verplicht op 15 november om 14u je opzegbrief indienen en nooit meer een langere opzegtermijn dan een maand!

7 voorstellen om arbeidsmigratie in goede banen te leiden

Joop Debat: Maak huisjesmelken strafbaar, uitzendbureaus moeten taalles aanbieden en nog vijf andere voorstellen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Donner over integratie. Ik geef hem 7 voorstellen om de problemen die samenhangen met de arbeidsmigratie van Oost-Europeanen in goede banen te leiden. En ik kondig aan zelf met een initiatiefvoorstel te komen om het leren van Nederlands voor iedereen te verplichten

Er is sprake van moderne slavernij in Nederland

Er wordt dik geld verdiend aan Polen door malafide uitzendbureaus en foute huisjesmelkers

Op 17 juni 2003 werd in Tweede Kamer gedebatteerd over openstelling van de grens voor Poolse arbeidsmigranten. De toenmalige staatssecretaris reageerde in dat debat op een televisie-uitzending waarin werd beweerd dat er misschien wel 300.000 Polen naar Nederland zouden kunnen komen. Hij zei: “Daar zijn wij intern eens goed naar gaan kijken, maar op dat idioot hoge aantal komen wij zeker niet uit.” Ik weet niet of iemand hem al heeft herkend aan zijn taalgebruik; “een idioot hoog aantal”. Dat was natuurlijk Mark Rutte. Ruim een halfjaar later noemde hij de aantallen die volgens hem wel realistisch waren: 3500 tot 8500 arbeidsmigranten. Het zou dus volgens hem zeer beperkte gevolgen hebben voor de totale arbeidsmarkt.

De ‘massa-immigratie’ kwam van rechts

De afgelopen jaren is de PVV er in geslaagd de immigratie van de jaren zestig opnieuw te problematiseren en de geschiedenis te herschrijven

Opnieuw wil rechts immigratie aan de onderkant van de arbeidsmarkt stimuleren, zonder dat het wil investeren in integratie. Het is schokkend hoe de geschiedenis zich herhaalt.

Donner, kom binnen een maand met een wet taalles voor Polen!

In het vorige kabinet waren ook de CDA-ministers voorstander van dit plan. Nu horen we ze er niet meer over

Donner moet binnen een maand komen met een wet waarmee taalles voor Polen, Turken en andere Oost-Europeanen verplicht wordt. Doet hij dat niet, dan zal ik zelf een wetsvoorstel maken.

Grijp in bij oneerlijke concurrentie aanbieders mobiel internet

Minister Verhagen moet meer ruimte vrij  maken voor nieuwe aanbieders van mobiel internet

Onlangs hebben KPN, Vodafone en T-Mobile hun tarieven voor mobiel internet verhoogd. De een volgde de ander. Normaal gesproken is dat een sterke aanwijziging dat de markt niet goed werkt. Door onvoldoende concurrentie kunnen bedrijven immers gezamenlijk prijzen verhogen. De consument is de dupe. Hoog tijd dat de minister van Economische Zaken Verhagen in actie komt.

Meer zien