Literatuurwetenschapper

Maya (1986, Amsterdam) is literatuurwetenschapper en schrijft stukken op persoonlijke titel. Zij studeerde literatuurwetenschap en culturele antropologie en was werkzaam als Research Assistant aan de UvA. Ze liep in 2012 stage bij het UNHCR en deed voor haar studie onderzoek naar het Nederlandse 1F-beleid toegepast op Afghaanse vluchtelingen.

Afghanistan wordt bedreigd door meer dan alleen terreur

Wijl de wereld zicht richt op terreur, ontwikkelt Afghanistan zich in een rap tempo verder tot een zelf gebruikende narcostaat

In Afghanistan volgde de afgelopen weken de ene bloedige aanslag op de andere. Eerst werd een truck met explosieven een diplomatenwijk in de hoofdstad Kabul ingereden: 90 doden en 400 gewonden. Daarna volgden er nieuwe aanslagen in de hoofdstad Kabul, waarvan een op een begrafenis, waarbij tientallen doden vielen. Echter, was dit slechts een begin […]

Waarom we de ‘boze witte man’ moeten schrappen uit ons vocabulaire

Het lijkt alsof we ons niet meer realiseren dat het categoriseren van mensen op basis van huidskleur en/of religie, enkel een sociaal-culturele constructie is

De afgelopen tijd lijkt de boze witte man een steeds prominentere rol gekregen te hebben in het discriminatiedebat. In dit debat lijken twee stereotype beelden tegenover elkaar te staan. Enerzijds de ‘boze witte man’ en anderzijds de Ander, die religie of kleur bekent. Zowel Wilders als Trump, maar ook voorstanders van het figuur Zwarte Piet […]

De toenemende radicalisering van het anti-islamisme

Het uitsluiten of wegzetten van groepen mensen, veelal moslims, als paria heeft weinig met vrijheid en fatsoen te maken

Wereldwijd ontstond grote verontwaardiging over Trump’s ‘muslim ban’. In verschillende landen, waaronder Nederland, werd er hevig geprotesteerd tegen het inreisverbod, waarbij personen afkomstig uit een zevental moslimlanden geweerd werden door de Verenigde staten. Onlangs besloten rechters in de Verenigde Staten dat het inreisverbod opgeschort blijft. Toch lijkt Trump, ondanks het inreisverbod dat voorlopig van tafel […]

Rapper BOEF kaart dieperliggende maatschappelijke problemen aan

Laten we Rapper Boef niet de mond snoeren

Wanneer Rapper BOEF bij RTL Late Night aanschuift wordt er een beetje lacherig gedaan en wordt hij meerdere malen op de vingers getikt vanwege zijn obscure teksten. Deze teksten verschillen overigens niet veel van teksten van Amerikaanse rappers, waarvan de muziek wel is toegestaan in Nederland. Het nummer ‘Fuck Tha Police’ bijvoorbeeld van de groep […]

Het aandeel van het Westen in de opkomst van het jihadisme

Vluchtelingen die nu onze kant opkomen, zijn veelal slachtoffer van extremisme dat onder meer een gevolg is van Westerse interventies in het land van herkomst

Na de aanslagen in Parijs heeft het vluchtelingendebat een nieuwe wending genomen. Er lijkt een groter besef te zijn ontstaan voor de risico’s van het openstellen van onze grenzen om vluchtelingen op te vangen. We realiseren ons dat terroristen gemakkelijker Europa binnen kunnen komen. Een reële angst, nu Parijs en de rest van de wereld opgeschrikt is door het bloedbad dat vrijdag 13 november werd aangericht.

Waarom asielzoekers zelfmoord plegen

Over de krankzinnige kafkaëske wereld waarin asielzoekers terechtkomen 

Maandag pleegde een 28-jarige Zuid-Afrikaanse asielzoeker zelfmoord in een detentiecentrum in Rotterdam, omdat hij via Frankrijk het Schengengebied was ingekomen terwijl hij eigenlijk in Frankrijk asiel had moeten aanvragen.

Radicalisering, wat is de oplossing?

Het is belangrijk om niet alleen óver deze kinderen te praten, maar ook mét deze kinderen

Als er gesproken wordt over toenemende radicalisering onder de jeugd, wordt het probleem vaak alleen benoemd, maar wordt er niet of nauwelijks gesproken over realistische oplossingen.

Stop de mythologisering van het slachtofferschap

De discussie over Afghaanse 1F'ers heeft sinds de uitzetting van Feda Amiri een andere wending gekregen, en dat was hard nodig 

Na de uitzetting van de Afghaanse vluchteling Feda Amiri, die na achttien jaar van zijn gezin werd gescheiden omdat hij zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden, is het asielbeleid opnieuw ter discussie gesteld. Amiri valt onder het 1F-beleid, waaronder alle overheidsfunctionarissen die werkzaam waren tijdens het communistische regime in Afghanistan worden uitgesloten van een asielstatus. Het optreden van Natalie Righton in Jinek op maandag 16 februari 2015 heeft de discussie over de 1F-problematiek een andere wending gegeven.

Van vluchteling naar oorlogsmisdadiger met één vinkje

Waar is de rechtvaardigheid voor Afghaanse vluchtelingen met een 1F-status?

Afgelopen vrijdag was Tamana Amiri te gast bij Jinek. Eerder dit jaar werd Nederland opgeschrikt door de uitzetting van haar vader, de Afghaanse vluchteling Feda Amiri, die na 18 jaar in Nederland verbleven te hebben werd uitgezet naar Afghanistan. Hij werd gescheiden van zijn vrouw en kinderen, vanwege vermeende betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen ten tijde van het communistische regime in Afghanistan, omdat hij voor de Afghaanse veiligheidsdienst, de khAD, had gewerkt.

Schuldig omdat je onschuld niet te bewijzen valt

Feda Amiri werd maandag uitgezet naar Afghanistan omdat hij in Afghanistan door een fout regime gedwongen werd te werken als agent

Zondag deed Tamana een emotionele oproep aan Nederland om haar vader, Feda Amiri, in Nederland te houden. Na 18 jaar in Nederland gewoond te hebben, dreigde hij door uitzetting gescheiden te worden van zijn gezin. Feda werd uitgezet naar Afghanistan. Hij was namelijk werkzaam als politieagent bij de veiligheidsdienst KhAD, ten tijde van het communistische regime in Afghanistan. Een organisatie die in verband wordt gebracht met mensenrechtenschendingen.

Meer zien