Publicist, antropologe en literatuurwetenschapper

Maya Aumaj (1986) is publicist en afgestudeerd antropologe en literatuurwetenschapper. Ze schrijft stukken op persoonlijke titel. Zij studeerde literatuurwetenschap en culturele antropologie en was werkzaam als Research Assistant aan de UvA. Ze liep in 2012 stage bij het UNHCR en deed voor haar studie onderzoek naar het Nederlandse 1F-beleid toegepast op Afghaanse vluchtelingen.

Neem een positie in binnen het diversiteitsdebat

Geen positie binnen het diversiteitsdebat innemen, is eigenlijk ook een positie innemen.

Wanneer Gregor Samsa op een dag wakker wordt, ontdekt hij dat hij getransformeerd is in een levensgroot insect. Gregor wordt een Ander. Zijn familie begrijpt hem niet en probeert van hem af te komen. Ze hebben echter niet door dat hij ze wel begrijpt, Gregor besluit ze dan ook uit hun lijden te verlossen en […]

‘Kechuitspraak’ moet vrouwonvriendelijkheid bespreekbaar maken

De discussie werd door een rechts front gekaapt, waardoor we steeds verder afdreven van de essentie: de emancipatie van de moslimvrouw

Afgelopen week ontstond veel ophef over de controversiële ‘kechuitspraak’ van de rapper Boef. Toen ik Boef schreef dat ik ook ik een ‘kech’ ben, had ik geen idee dat er zoveel commotie rondom deze ene uitspraak zou ontstaan, gezien hij duidelijk gericht was tegen vrouwen met een Islamitische achtergrond. De discussie werd echter door een […]

Beste boef: ik ben een kech

Helaas lijden veel vrouwen (met een migratieachtergrond) in Nederland onder de bekrompen denkwijze die rapper Boef uitdraagt

Recentelijk noemde je een groep vrouwen die je een lift hadden gegeven ‘kechs’ (lees: hoeren). In een reactie probeerde je je te verantwoorden door te stellen dat de vrouwen te ver doorgeschoten waren in het emancipatieproces, ze dronken immers alcohol, droegen korte rokjes en gingen naar clubs. Ze maakten eigen keuzes. Sorry voor iedereen die […]

Afghanistan wordt bedreigd door meer dan alleen terreur

Wijl de wereld zicht richt op terreur, ontwikkelt Afghanistan zich in een rap tempo verder tot een zelf gebruikende narcostaat

In Afghanistan volgde de afgelopen weken de ene bloedige aanslag op de andere. Eerst werd een truck met explosieven een diplomatenwijk in de hoofdstad Kabul ingereden: 90 doden en 400 gewonden. Daarna volgden er nieuwe aanslagen in de hoofdstad Kabul, waarvan een op een begrafenis, waarbij tientallen doden vielen. Echter, was dit slechts een begin […]

Waarom we de ‘boze witte man’ moeten schrappen uit ons vocabulaire

Het lijkt alsof we ons niet meer realiseren dat het categoriseren van mensen op basis van huidskleur en/of religie, enkel een sociaal-culturele constructie is

De afgelopen tijd lijkt de boze witte man een steeds prominentere rol gekregen te hebben in het discriminatiedebat. In dit debat lijken twee stereotype beelden tegenover elkaar te staan. Enerzijds de ‘boze witte man’ en anderzijds de Ander, die religie of kleur bekent. Zowel Wilders als Trump, maar ook voorstanders van het figuur Zwarte Piet […]

De toenemende radicalisering van het anti-islamisme

Het uitsluiten of wegzetten van groepen mensen, veelal moslims, als paria heeft weinig met vrijheid en fatsoen te maken

Wereldwijd ontstond grote verontwaardiging over Trump’s ‘muslim ban’. In verschillende landen, waaronder Nederland, werd er hevig geprotesteerd tegen het inreisverbod, waarbij personen afkomstig uit een zevental moslimlanden geweerd werden door de Verenigde staten. Onlangs besloten rechters in de Verenigde Staten dat het inreisverbod opgeschort blijft. Toch lijkt Trump, ondanks het inreisverbod dat voorlopig van tafel […]

Rapper BOEF kaart dieperliggende maatschappelijke problemen aan

Laten we Rapper Boef niet de mond snoeren

Wanneer Rapper BOEF bij RTL Late Night aanschuift wordt er een beetje lacherig gedaan en wordt hij meerdere malen op de vingers getikt vanwege zijn obscure teksten. Deze teksten verschillen overigens niet veel van teksten van Amerikaanse rappers, waarvan de muziek wel is toegestaan in Nederland. Het nummer ‘Fuck Tha Police’ bijvoorbeeld van de groep […]

Het aandeel van het Westen in de opkomst van het jihadisme

Vluchtelingen die nu onze kant opkomen, zijn veelal slachtoffer van extremisme dat onder meer een gevolg is van Westerse interventies in het land van herkomst

Na de aanslagen in Parijs heeft het vluchtelingendebat een nieuwe wending genomen. Er lijkt een groter besef te zijn ontstaan voor de risico’s van het openstellen van onze grenzen om vluchtelingen op te vangen. We realiseren ons dat terroristen gemakkelijker Europa binnen kunnen komen. Een reële angst, nu Parijs en de rest van de wereld opgeschrikt is door het bloedbad dat vrijdag 13 november werd aangericht.

Waarom asielzoekers zelfmoord plegen

Over de krankzinnige kafkaëske wereld waarin asielzoekers terechtkomen 

Maandag pleegde een 28-jarige Zuid-Afrikaanse asielzoeker zelfmoord in een detentiecentrum in Rotterdam, omdat hij via Frankrijk het Schengengebied was ingekomen terwijl hij eigenlijk in Frankrijk asiel had moeten aanvragen.

Radicalisering, wat is de oplossing?

Het is belangrijk om niet alleen óver deze kinderen te praten, maar ook mét deze kinderen

Als er gesproken wordt over toenemende radicalisering onder de jeugd, wordt het probleem vaak alleen benoemd, maar wordt er niet of nauwelijks gesproken over realistische oplossingen.

Meer zien