Medewerker Natuurmonumenten

Menno Huge is public affairs medewerker bij Natuurmonumenten in Overijssel

Afscheid van een vogel

Het afscheid van het korhoen uit Nederland is geen incident, maar onderdeel van een mondiale uitsterfgolf

Het korhoen is officieel opgegeven: de natuurbescherming moet de strijd voor behoud van het dier staken. Het lijkt erop dat maar weinig mensen er wakker van liggen, want dit zagen we toch aankomen? “Uitsterven hoort bij het leven, er gaan soorten weg en er komen soorten bij” Dit is een halve waarheid: er zijn weliswaar altijd al soorten uitgestorven, maar nu het uitsterven 100 tot 1.000 keer zo snel gaat door menselijk toedoen is dat wel een reden voor ernstige zorg. En er komen ook geen soorten bij, we zien alleen dat bepaalde dieren en planten zich uitbreiden. Op Europese of mondiale schaal is er dus sprake van een enorme verarming.