Teamleider IKV Pax Christi

Miriam Struyk is teamleider Veiligheid en Ontwapening bij IKV Pax Christi. Dit team houdt zich bezig met human security vraagstukken waarbij de focus ligt op de noodzaak tot bescherming van burgers. Het team is onder meer (inter)nationaal actief op gebied van nucleaire ontwapening, explosieve wapens, clustermunitie, landmijnen, DDR, en verarmd uranium.

Rutte moet werk maken van burgerbescherming in conflictgebieden

Co-auteur: Annick van Lookeren Campagne 'Kamer moet de regering aansporen burgers in conflictlanden te beschermen'

Met stevige taal motiveerde premier Rutte begin dit jaar de Nederlandse deelname aan de NAVO-missie in Libië met als doel de bevolking te beschermen. “Onschuldige burgers worden gebombardeerd. Het is de hoogste tijd. Tot hier en niet verder.” In de praktijk speelt bescherming van burgers in conflictlanden echter nauwelijks een rol in de Nederlandse besluitvorming. Dat moet veranderen – en snel, vinden Oxfam Novib en IKV Pax Christi.