Student

Noortje van Lith is 21 jaar oud en rolstoelgebonden. Zij strijdt voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Eind augustus begint ze aan de opleiding HBO rechten in Tilburg. Ze hoopt in de toekomst meer te kunnen betekenen voor de rechten van de mens.

Politiek moet nu echt werk maken van nakomen VN-Verdrag Handicap

Veel mensen met een arbeidsbeperking overleven op 70% van het wettelijk minimumloon, dat is ongeveer 1006 euro per maand

Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer, Ik schrijf deze brief, omdat ik zie en merk dat het VN-Verdrag Handicap nog niet goed wordt uitgevoerd in Nederland. Er moet nu echt werk van gemaakt worden, zeker omdat Nederland ook vergrijst. Het leren leven met een beperking hoort bij het leven en de leeftijd. De een start […]

Ik wil zelf kunnen bepalen wie mij komt douchen

Open brief aan minister Hugo de Jonge

Beste meneer De Jonge, Mijn naam is Noortje van Lith, 23 jaar oud en zit in een rolstoel. Al heel mijn leven heb ik zorg nodig, momenteel woon ik nog thuis bij mijn ouders en doen zij de zorg zoals ik dat zelf wil. Over een aantal jaar wil ik toch wel graag het huis […]

Worden Wajongers vergeten of wordt er nu wel aan hen gedacht?

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat veel Wajongers nooit meer het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

In tijden van crisis een wet willen doorvoeren waardoor een aanzienlijk deel van de Wajongers inkomensachteruitgang kunnen ervaren. Ik heb het dan over de harmonisatie van de Wajong. Afgelopen week, op dinsdag 19 mei 2020, werd er gedebatteerd over deze nieuwe wet door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat veel Wajongers nooit […]

Laten we ongelukken voorkomen: pas de nieuwe Wajong-wet aan

Op 19 mei behandelt de Eerste Kamer de nieuwe Wajong-wet. Dit wetsvoorstel roept veel zorgen op onder mensen met een Wajong-uitkering. Invoering zonder aanpassing is onverantwoord.

Een Wajong-uitkering is een uitkering voor jonggehandicapten, jongeren die voor hun achttiende ziek zijn geworden of een beperking hebben. Sinds 2015 krijgen jonggehandicapten deze uitkering alleen nog als ze volledig “duurzaam” arbeidsongeschikt zijn. Met de voorliggende wet – de harmonisatie van de Wajong – wil het kabinet bereiken dat werken (meer) gaat lonen. Toch zijn […]

Premier Rutte, betaalt u de helft van onze rekening?

In december 2019 werd bekend dat premier Rutte tussen 2006 en 2010 ten onrechte een reiskostenvergoeding ontving van 20.000 euro

Wij, mensen met een arbeidsbeperking moeten van een kwartje leven, terwijl we het dubbele kosten en premier Rutte mag van het dubbele leven terwijl hij het met een kwartje zou kunnen doen. We kunnen ook de rekening door midden scheuren en zeggen, ik betaal maar de helft. Rutte zou snel kopje ondergaan, want voor alle […]

Wij zijn niet kwetsbaar, het systeem maakt ons kwetsbaar

De maatschappij maakt mensen met een beperking kwetsbaar, omdat de maatschappij niet aan ons is aangepast.

Als mensen zonder beperking het hebben over mensen met een beperking wordt er vaak gesproken over kwetsbare of zwakke personen. Dit vind ik stigmatiserend. Als ik voor mezelf spreek, voel ik me helemaal niet kwetsbaar of zwak. De maatschappij maakt ons kwetsbaar, omdat de maatschappij niet aan ons is aangepast. Ik noem hieronder enkele voorbeelden: […]

Premier Rutte, laat mensen met beperking niet onder bijstandsregels vallen

Vorig jaar schreef Noortje van Lith een open brief aan premier Rutte waarin ze zich uitsprak tegen het voorstel om werknemers met een beperking onder het minimumloon te betalen. Nu klimt ze opnieuw in de pen.

Dag minister-president Rutte, Helaas ben ik nog steeds niet tevreden met de plannen die mevrouw Van Ark heeft gemaakt. Zij zorgt er namelijk met haar nieuwe plannen weer voor dat mensen met een arbeidsbeperking in een uitkeringssituatie blijven zitten. Deze mensen, die buiten hun schuld om in sommige gevallen niet veel kunnen werken, moeten een […]

Financiële afhankelijkheid, is dat echt nodig?

Als we een partner hebben die boven het minimumloon verdient krijgen we geen aanvulling en dat betekent weer afhankelijk zijn van een ander, terwijl we al met veel dingen hulp nodig hebben

Mensen kunnen er niets aan doen dat ze een ziekte krijgen of een beperking hebben/krijgen. Toch worden zij financieel afhankelijk gemaakt omdat zij helaas niet altijd volledig kunnen werken. Deze afhankelijkheid brengt veel problemen met zich mee. Mensen met een arbeidsbeperking die niet volledig kunnen werken krijgen een aanvulling tot het minimumloon vanuit de bijstand […]

Mensen met een beperking vallen tussen wal en schip

Perspectief bieden aan mensen met een beperking is een kwestie van beschaving. De regering wil echter voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Het organiseren van werk voor mensen met een beperking is een kwestie van beschaving. Werk is belangrijk voor het zelfrespect en voor de ontwikkeling van mensen. Staatssecretaris Van Ark heeft volop plannen gemaakt om mensen met een beperking aan werk te helpen. Die zien er op papier goed uit. Maar het is de vraag of […]

Niemand mag minder verdienen dan het minimumloon, ook mensen met een beperking niet

'In de wet staat dat iedereen het minimumloon moet kunnen verdienen, daar zou men van moeten kunnen leven. Deze wet bestaat al sinds 1968'

Het kabinet is met een wetsvoorstel gekomen om mensen met een beperking onder het minimumloon te gaan betalen. Ze hebben hierdoor geen recht op een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en pensioen. Het is géén goed idee om mensen met een beperking onder het minimumloon te gaan betalen. Zij moeten het minimumloon kunnen verdienen, ook wanneer zij een […]