Auteur

Oprichter vrouwenrechtenorganisatie Brood en Rozen: www.broodenrozen.nl

Bijstandsvrouw wil aan de slag

De top van het bedrijfsleven kan een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal vrouwen in de bijstand. Creativiteit, quota en welwillendheid zijn daarbij de toverwoorden.

Dit artikel is geschreven door Hashima Rehorst en Nora Kasrioui  Bepaalde veranderingen gaan tergend langzaam. Soms heb je een breekijzer nodig om een verandering te forceren, zoals een vrouwenquotum. Meestal wordt er bij quota voor vrouwen gesproken over topvrouwen die door het glazen plafond moeten breken. Dat is ook zeker van belang. Er is echter een veel grotere […]

Man kan juist helpen bij emancipatie

Het valt mij op dat vrouwen elkaar veel te weinig gunnen; mannen doen dat veel slimmer

In de jaren zestig en zeventig hebben feministen veel scheve zaken voor de vrouw rechtgetrokken. Dankzij hen is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen veel verder doorgevoerd dan zonder hun inzet het geval zou zijn geweest; wettelijke verschillen zijn inmiddels opgeheven en maatschappelijke verschillen zijn kleiner geworden. Maar er is een keerzijde. Je hebt ook […]

Netwerken met bijstandsvrouwen

Is dit dan het nieuwe feminisme?

Rondom Internationale Vrouwendag wordt vaak de balans opgemaakt. Zondag is er weer zo’n dag. In tal van bijeenkomsten wordt er (vaak door hogeropgeleide en kansrijke vrouwen) over vrouwenthema’s gesproken, variërend van het nieuwe feminisme tot internationale solidariteit. Solidariteit is zeker een groot goed, omdat daardoor wordt voorkomen dat we met z’n allen terechtkomen in verdeeldheid en vijandschap.

Stille diplomatie is de enige manier om abortus in Marokko te legaliseren

De actie van Women on Waves in Marokko is dwaas en onverantwoord

Begin oktober 2012 voer de boot van Women on Waves als plezierjacht de haven van Marokko binnen en maakte zich kort daarna bekend als abortusboot. Women on Waves zegt met die geruchtmakende actie abortuskwesties en de gezondheidssituatie van arme en laagopgeleide Marokkaanse vrouwen in het algemeen bespreekbaar te hebben willen maken.

Komst shariarechtbanken zal vrouwenemancipatie frustreren

Voor de levenswijze van liberale moslima's zal vast geen enkel begrip bestaan

De discussie over de sharia is de laatste weken weer opgelaaid in de media, maar daarbij blijven een aantal cruciale punten nog onderbelicht. Bijvoorbeeld dat de emancipatie onder moslima’s zeker zal stagneren wanneer er ook in Nederland een shariarechtbank geïntroduceerd wordt.

‘Marokkaanse vrouw zoekt blonde prins’

De nieuwe generatie hoogopgeleide Marokkaanse vrouwen, vooral de twintigers en dertigers onder hen, ziet zich geconfronteerd met vraagstukken die een hogere prioriteit hebben dan het al dan niet dragen van een hoofddoek

Hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek op 23 november 2011 meldde dat vier van de vijf Turken en Marokkanen nog steeds in eigen kring trouwen, valt onder Marokkaanse vrouwen ook nieuwe ontwikkeling waar te nemen.

PvdA, maak duidelijk waar je staat!

Wij constateren dat de PvdA op religieuze onderwerpen steeds meer een rechtse toon aanslaat

In navolging van de PVV roept nu immers ook de PvdA dat ritueel slachten verboden moet worden en dat de hoofddoek uit de prehistorie komt. Daarom wordt het volgens de seculiere voorzitter van het PvdA-Vrouwennetwerk, Keklik Yucel, de hoogste tijd dat we de hoofddoek van ons af werpen.