Lector openbare orde aan Politieacademie

Lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de Politieacademie in Apeldoorn en gasthoogleraar aan de Universiteit van Liverpool. Als gedragswetenschapper is Adang geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag, speciaal in verband met openbare orde handhaving, voetbalvandalisme, gebruik van geweld en de interactie tussen politie en burgers.

Flashmobs, facebookborrels en spontane evenementen: een nieuwe uitdaging voor ordehandhavers?

Strenge regels na Hoek van Holland kunnen wel eens contraprodcutief werken. Feesten zonder organisatie of toestemming winnen aan populariteit.

In 2003 ontstond de flashmob, het verschijnsel waarbij een grote groep mensen zich plotseling verzamelt op een openbare plek, synchroon een of andere actie uitvoert (dansen of juist stilstaan) en zich dan weer verspreidt.

Theater voor politici

Hoeveel van de politieke leiders van dit moment zullen 9 juni ongeschonden doorkomen?

Dat vroeg ik me af toen ik afgelopen donderdag de Nederlandse première van de theatervoorstelling Hominid bijwoonde op de parkeerplaats van Burgers Zoo in Arnhem. De voorstelling werkte als een tijdmachine voor me.

Waarom Nederland geen etnische rellen kent

Het lijkt niet terecht de gebeurtenissen in Terweijde te duiden als etnisch conflict.

De afgelopen decennia is ook Nederland getransformeerd tot een multiculturele samenleving. Migratieprocessen verlopen zelden geruisloos en vrijwel vrijwel geen enkele samenleving waar sprake is van migratie ontkomt aan etnische spanningen. Soms monden die spanningen uit in gewelddadigheden tussen verschillende bevolkingsgroepen of is er sprake van confrontaties met de overheid en de politie als belangrijkste representant.

Blijven leren van jaarwisselingen

Ieder jaar is er rond de jaarwisseling weer sprake van structureel incidentalisme: een opeenstapeling van zich herhalende incidenten die alles bij elkaar de openbare orde en rechtsorde zwaar belasten.

De jaarwisseling is in feite het grootste – en gratis – risico-evenement dat Nederland kent. Inmiddels is er brede consensus bij lokale en landelijke autoriteiten dat de norm behoort te zijn dat de jaarwisseling ordelijk verloopt.

Fundamentele verandering nodig van ordehandhaving door politie

De huidige organisatie van grootschalig politieoptreden is nog steeds gebaseerd op de jaren tachtig, een tijd van heftige rellen. Dat moet anders.

Vanaf het moment dat ik zo’n 25 jaar geleden onderzoek ging doen naar de manier waarop rellen ontstaan en grootschalig geweld escaleert heb ik heel wat optredens van de Mobiele Eenheid meegemaakt. De huidige organisatie van de handhaving van de openbare orde en het grootschalig politieoptreden is nog steeds gebaseerd op de in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde uitgangspunten.

Schietpartij politie op menigte is ongekend

Nieuwe generatie criminelen of gewoon een kortetermijngeheugen?

Het schietincident in Hoek van Holland heeft weinig precedenten: het is sinds de Tweede Wereldoorlog niet eerder voorgekomen dat een burger is gedood door een politiekogel bij grootschalige ordehandhaving in de publieke ruimte. Spreken over een nieuwe generatie hooligans is echter overdreven. We zouden beter moeten leren van succesvolle preventie in het recente verleden.