Fossiele Brandstof expert

Eigenaar Voorbij de Olie Consultancy, doet onderzoek naar olie, schaliegas, aardgas, steenkool voor non profit organisaties. Energie activist. TransitionTowns, Peakoil.nl & GroenFront!

Groene energie zou moeten floreren, los van de olieprijs

Op basis van de kostprijs van oliewinning is het allerminst zeker dat de olieprijs altijd laag zal blijven

De afgelopen weken verschijnen met enige regelmaat positieve berichten in de media over de lage olieprijs. De strekking is meestal dat de wereldeconomie nu eindelijk is gered, de burger goedkoop kan tanken en de consumptie weer wordt aangewakkerd. Op 13 december deed ook de redactie van Joop een vergelijkbare bijdrage. En ze vergezelde dat met sombere geluiden over de kansen voor de alternatieve energiebronnen. Onterecht, menen wij, maar een selffulfilling prophecy is natuurlijk zo gecreëerd in ons huidig politieke klimaat.

Dweilen met de Groningse gaskraan open

Gasdebat vraagt niet om mogelijkheden maar om politiek lef

De gasbeving in Groningen afgelopen dinsdag had voor minister Kamp een ongelukkige timing. Begin oktober wordt het definitieve gasbesluit bekend gemaakt en het is nu al duidelijk dat de NAM en Economische zaken gebroederlijk besloten hebben de oorzaak van het probleem, de te hoge gaswinning, niet aan te pakken. Ze praten veel liever over het weer oplappen van de schade en compensatie

Wat zou er gebeuren als olie weer goedkoop werd?

Een prijs van 35 dollar per vat is zelfs beter voor de wereldvrede

Het is de natte droom van menig automobilist, econoom en minister van Economische Zaken. Het dalen van de olieprijs. Stel dat het zwarte goud weer net zo betaalbaar wordt als rond het jaar 2000. Toen we 35 dollar per vat betaalden. Toen we nog onbekommerd autoreden en economische groei kenden. Stel dat er iemand in staat zou zijn om die goede oude tijd terug te laten keren. Wat zou er dan gebeuren?

Nederland steenkoolvrij

Nederland in 2020 kolenvrij? Het zou zomaar kunnen... Maar dan moeten wij iets doen

Niemand is pro steenkoolcentrales. Zelfs energiebedrijven als Nuon en Essent schamen zich een beetje voor hun kolencentrales, en toch komt 40% van de stroom in Nederland uit steenkool. Ik denk dat Nederland in 2020 kolenvrij gaat zijn. Als we tenminste nu in actie komen.

Mythes rond schaliegas

Reactie op Rob de Wijk's emotionele betoog over de gevolgen van het nieuwe zwarte goud

In Trouw van vrijdag 19 april betoogt geopolitiek strateeg Rob de Wijk wederom dat schaliegas een geopolitieke gamechanger is die de positie van Europa in de wereld ondermijnt. Hij doet dat in een betoog waarin hij oproept de discussie op basis van feiten te voeren. Ik zou hierbij Rob de Wijk willen vragen het zelfde te doen. Zijn voortdurende pleidooi voor Europees schaliegas begint zo langszamerhand een beetje emotioneel te worden.

De schalierevolutie is een schaliezeepbel

De schalierevolutie zal een kort leven beschoren zijn. Bronnen raken snel op, de kosten wegen niet op tegen de baten en de schade aan het milieu is enorm

Overal in de media duiken berichten op van columnisten over de zegeningen van de schalierevolutie. De schalieolie zal rijkelijk stromen, duurzame energie zal weggevaagd worden en de geopolitieke verhoudingen worden grondig gewijzigd. Wie de productiecijfers in de VS bekijkt lijkt deze columnisten op het eerste gezicht gelijk te moeten geven. De groei is indrukwekkend. Het feit dat grote oliebedrijven als BP en Shell op de schalieformaties inzetten en het Internationaal Energie Agentschap de energie-onafhankelijkheid van de VS voorspelt, lijkt dit verhaal te bevestigen. Wie verder kijkt als zijn neus lang is ziet dat er genoeg kritische kanttekeningen te plaatsen zijn.

Energieagentschap IEA bekijkt de oliewereld door een roze bril

De toekomst van de olieprijs staat en valt bij Irak. Met afkicken van olie kun je niet vroeg genoeg beginnen

Op maandag 12 november presenteerde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) haar jaarlijkse World Energy Outlook. Een jaarlijkse vooruitblik op de energie- en oliemarkt. Het IEA is daarin erg positief over de mogelijkheden voor groei in het aanbod van olie. Volgens het IEA gaat die groei vooral gerealiseerd worden in Irak door schalie-olie uit de VS. Het IEA durft daarom de voorspelling aan dat de olieprijs zal dalen. Waar het IEA optimistisch is weet de media een nog optimistischere draai aan te geven. Peakoil is opgelost, er is olie genoeg.

Een Iraanse olieboycot verzwakt de Westerse positie alleen

Iran bewijst dat afhankelijkheid van olie een toenemend risico is. Een alternatief brengt ons meer veiligheid

Vanaf 1 juli is het in de EU verboden Iraanse olie te kopen. De sancties maken onderdeel uit van een Amerikaanse campagne om de olie-export van Iran onmogelijk te maken. Ook verschillende Aziatische afnemers van Iraanse olie zagen zich onder Amerikaanse druk genoodzaakt deze importen af te bouwen. Iran zag zijn export al terug vallen van 2.5 miljoen vaten per dag naar 1.5 miljoen vaten per dag.

Vechten om de laatste druppel olie is geen optie

Onze energieafhankelijkheid wordt steeds meer een geopolitiek risico. We raken betrokken bij conflicten en moeten de strijd aan om steeds schaarser energiebronnen 

Eind vorige maand sloeg een door Shell gehuurde tanker in een Syrische haven voor $55 miljoen ruwe olie in. Ook levert Shell brandstof voor de Syrische tanks die opstandelingen beschieten. Zo helpt Shell een regime dat zijn eigen bevolking gewelddadig onderdrukt.