Beleidsmedewerker Bothends

Pieter Jansen is lange tijd milieuactivist geweest. Nadat hij afstudeerde in Ontwikkelingsstudies aan het CIDIN op de Universiteit van Nijmegen, werkte hij voor de lokale afdeling van Milieudefensie in Nijmegen. Deze actiegroep wist het doortrekken van de A73 over de Waal tegen te houden. Zij zorgden er ook voor dat de bouw van MTC Valburg, een grootschalig bedrijventerrein voor transport en distributiebedrijven, niet doorging. Hiermee werd het open rivierenlandschap gespaard.

Toen hij in 2002 bij Both ENDS begon, was zijn voornaamste drijfveer dat hij op deze manier zijn ervaring met actievoeren met (actie)groepen in andere landen zou kunnen delen.

De AIIB, nieuwe kansen met een nieuwe bank

Nederland zou zich hard moeten maken voor een zo eerlijk en duurzaam mogelijk beleid van nieuwe bank AIIB

Donderdag 19 novemeber debatteert de Tweede Kamer over de ratificatie van het oprichtingsverdrag van de nieuwe Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB). Ook op de agenda staat de beoogde Nederlandse bijdrage van 1,03 miljard dollar aan het startkapitaal, waarvan 80% een garantie is en 20% direct moet worden overgemaakt. Het zou mooi zijn als de Kamer de oprichting van deze nieuwe bank niet als een hamerstuk behandelt, maar verbindt aan een goede inhoudelijke beoordeling.

De nieuwe BRICS-bank, de Wereldbank en armoede

'Wereldbank: Verscherp regels ondanks verschijnen BRICS-bank'

Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika hebben een nieuwe investeringsbank opgericht. Voor sommigen een manifestatie van nieuwe economische verhoudingen in de wereld. Anderen zien er een vlucht in voor de strenge regels die de Wereldbank haar klanten zou opleggen. De nieuwe BRICS-bank zal haar hoofdkantoor in Shanghai vestigen. De bank wil investeren in de infrastructuur van ontwikkelingslanden en een alternatief zijn voor de Wereldbank die gedomineerd wordt door de Verenigde Staten. Er is een portefeuille van 100 miljard dollar voor het financieren van projecten en een reserve van nog eens 100 miljard dollar beschikbaar. Daarnaast is China een ontwikkelingsbank gestart voor investeringen in infrastructuur in landen in de eigen regio met een startkapitaal van 50 miljard dollar.

Nederland heeft meer dan genoeg geïnvesteerd in gas, stop ermee

Stop met het bouwen van nodeloze leidingen en opslagcapaciteit voor gas. Investeer in duurzame energie

Aardgas is nu nog een belangrijke energiebron voor heel Europa en Nederland is een belangrijke leverancier aan andere Europese landen. Aardgas is voor Europa zó belangrijk dat het in Nederland kort geleden extra investeringen heeft gedaan in pijpleidingen, gasopslag en een Liquified Natural Gas (LNG) terminal in Rotterdam. Ook in andere Europese landen vinden grote investeringen plaats, bijvoorbeeld in Italië, Griekenland en Spanje. Het geld daarvoor is deels afkomstig van Europese overheden en van Europese publieke banken, bijvoorbeeld van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat is zeer opmerkelijk want er zijn al voldoende faciliteiten om aan de Europese gasvraag tot aan 2050 te voldoen.