Tweede Kamerlid SP

Renske Leijten (1979) is lid van de Tweede Kamer voor de SP. In haar Groningse studententijd werd ze in 2002 lid van de SP. Van 2003 tot 2007 was ze bestuurslid van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. In de laatste twee jaar was ze voorzitter. In 2005 startte Leijten als medewerker bij de SP-Tweede Kamerfractie. In diezelfde tijd trad ze toe tot het dagelijks bestuur van de SP om de jongeren in de SP te vertegenwoordigen. Sinds 22 november 2006 is Leijten Tweede Kamerlid voor de SP, waar ze het woord voert op het gebied van Financiƫn, toekomst Euro en Europa

Help de getroffen landen maar niet middels gezamenlijke Europese staatsschuld

Als we nu samen de strijd aangaan om wereldwijd mensenlevens te sparen, de gezondheid te beschermen, en de samenlevingen in tact te houden, dan zullen we daar per saldo allemaal beter van worden

Auteurs: SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten en SP-senator Bastiaan van Apeldoorn In crisistijd is internationale solidariteit nodig. Simpelweg omdat dit de meest beschaafde uitweg is. Door samen te werken kunnen we de gezondheid van mensen beter beschermen en onze werkgelegenheid en productiecapaciteit zoveel mogelijk in tact houden. Het is een aanfluiting om nu ruzie te maken […]

Nederland, hef zelf belasting op activiteiten van techreuzen

Met alle gegevens, de advertenties en het gebruiken van materiaal van artiesten maken ze miljardenwinsten, toch betalen bedrijven als Facebook op dit moment alleen maar in enkele landen zeer beperkt belasting

Er is een hele terechte roep om digitale giganten zoals Facebook en Google belasting te laten betalen over hun activiteiten waar ze heel veel mee verdienen en daarom is het te prijzen dat de Europese lidstaten en de Europese Commissie zoeken naar een goede vorm om dat te doen. Maar nu blijkt dat de voorstellen […]

Zorgstelsel loopt piepend en krakend vast

We moeten naar een stelsel dat is gebaseerd op samenwerking, inhoud, goede afstemming en waardering van de professionals

De beloftes van het huidige zorgstelsel van meer transparantie, meer kwaliteit en goedkopere zorg zijn niet uitgekomen. De marktwerking heeft onze zorg duurder gemaakt en niet beter. Het stelsel loopt piepend en krakend vast.

Het eigen risico vergroot de tweedeling in Nederland

Dat het hebben van een laag inkomen ertoe leidt dat mensen afzien van medisch noodzakelijk gezondheidszorg is ontzettend kwalijk

“Ik kan het eigen risico niet betalen, dus mijden ik en mijn drie kinderen al jaren alle zorg en de tandarts. Dat hierdoor schade is ontstaan mag duidelijk zijn.” Zomaar één van de duizenden reacties die de SP ontving op het Meldpunt Eigen Risico.

Preventie is geen taak voor Coca-Cola

Een verkeerde levensstijl is niet alleen een kwestie van individuele keuzevrijheid, maar ook van leefomgeving en leefgewoontes. De rol van de overheid mag daarom niet worden gebagatelliseerd 

Hoe armer je bent, hoe eerder je sterft. Helaas is dat ook in Nederland nog altijd de praktijk. Nederlandse vrouwen met een laag inkomen en/of een lage opleiding leven gemiddeld ruim 6 jaar korter dan vrouwen die hoger op de maatschappelijke ladder staan. Bij mannen is dit verschil zelfs meer dan zeven jaar. Cynisch genoeg weten we ook dat ‘welvaartsziekten’, ziekten die ontstaan door onze levensstijl, juist bij mensen met de laagste inkomens het meest voorkomen. Wie weet dat de inkomensverschillen de afgelopen jaren zijn toegenomen zal dan ook niet verbaasd zijn dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen de afgelopen jaren niet kleiner zijn geworden. De oplossing van dit probleem zit voor een groot gedeelte in één woord: preventie.

De ondergang van een ziekenhuis

Hoe het Ruwaard van Putten failliet ging

Vorige week werd het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis uitgesproken. Een belangrijk ziekenhuis – het enige op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten – dreigt zo te verdwijnen. De drie ziekenhuizen die het hospitaal willen overnemen zijn ondertussen begonnen met het plunderen op klaarlichte dag.

Afbraak AWBZ is afschaffen van beschaving

De bezuinigingen zouden niet het uitgangspunt moeten zijn, maar de mensen die zorg nodig hebben

Deze regering probeert mensen wijs te maken dat de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) niet meer voldoet. Politici roepen dat grote ingrepen nodig zijn. Die brengen zij vaak onder de noemer hervormingen of ombuigingen. Maar het is niets anders dan afbraak. Afbraak van een voorziening die van levensbelang is voor honderdduizenden mensen die niet hebben gekozen om ziek te zijn. Om nu te voorkomen dat mensen zich laten misleiden en bang laten maken over de zogenaamde “onbetaalbaarheid” van de zorg, is kennis van de geschiedenis van groot belang. Waarom is de AWBZ ingevoerd? En is de AWBZ een probleem of de oplossing van een probleem?

Maak ziekenhuiszorg van ons allemaal, niet van de markt

Doorgeslagen marktdenken heeft geleid tot een visie op ziekenhuizen, waarin productie draaien, creatief declareren en het zoveel mogelijk verdienen aan ingrepen belangrijker zijn geworden dan het zo snel en goedkoop mogelijk helpen van een zieke patiƫnt. Op deze markt is uw daalder nog maar een gulden waard

Door het gezamenlijk beleid van de zorgverzekeraars en VVD-minister Schippers verdwijnen steeds meer ziekenhuizen. Dat is slecht voor de zorg en de democratische zeggenschap over wat van ons allemaal is. Daarom moet de overheid weer verantwoordelijkheid nemen voor de ziekenhuiszorg in ons land. Dat betoogt SP-Kamerlid Renske Leijten.

Politiek moet met zorgmedewerkers zelf gaan praten

Lobbyisten lopen de deur van Kamerleden en het ministerie plat, maar de medewerkers horen we niet

In de week dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg aankondigde dat de grote ouderenzorginstelling Osiragroep niet meer onder verscherpt toezicht stond, publiceerde Parool een ingezonden brief van één van de medewerkers bij Osiragroep. Zij schreef: “De laatste maanden hebben wij zoveel personeel moeten inleveren, dat wij onze cliënten niet langer een veilige omgeving kunnen bieden. Wij schamen ons voor de schamele zorg die wij nog kunnen bieden.” Deze zinnen én het gegeven dat de inspectie verklaart dat het bij Osiragroep weer allemaal koek en ei is, zeggen veel over de zorg in Nederland.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten schoffeert PGB’ers

Staatssecretaris doet alsof PGB'ers een ziekte 'googlen' om er daarna 2000 euro voor 'te vangen'

In elk publiek optreden maakt staatssecretaris Veldhuijzen – Van Zanten mensen die via de PGB hun zorg organiseren zwart. Kritiek op het systeem van het PGB is te billijken, maar de individuele gebruiker de schuld geven van de fraudegevoeligheid van de regeling gaat te ver. Door zich consequent in negatieve termen uit te laten over mensen met een PGB, breekt staatssecretaris Veldhuijzen – Van Zanten doelbewust het draagvlak af. En door een kwetsbare groep consequent weg te zetten, speelt ze met vuur.

Meer zien