Voorzitter FNV Jong

Robbert Coenmans is voorzitter van FNV Jong. Daarnaast is hij raadslid van de SER. Hij is 27 jaar oud en heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. FNV Jong is opgericht om jongeren te helpen tijdens hun eerste stappen op de arbeismarkt, en treedt op als belangenbehartiger van jongeren als het gaat om jeugdwerkloosheid, onderwijs en pensioenen

De doorstudeerboete

Wie wil doorstromen van mbo naar hbo, of van hbo naar wo, wordt met het nieuwe leenstelsel extra gepakt

De dag die je wist dat zou komen is dan eindelijk hier. Alweer. Want woensdag bleek dat we studerend Nederland toch op gaan zadelen met een leenstelsel. Er is al veel geschreven over de rampspoed die dit gaat veroorzaken binnen de kenniseconomie. Maar liefst 1 op de 10 vwo’ers heeft aangegeven niet meer te zullen gaan studeren. De studenten die nog over blijven worden opgezadeld met een schuld van gemiddeld €28.000,-. Toekomstige economische groei wordt hiermee keihard afgeremd.

Minister Bussemaker, laat mbo’ers verder studeren

Jongeren kiezen er niet voor om een tweede studie te doen omdat zij werkschuw zijn, maar kunnen simpelweg niet anders door de huidige situatie van de arbeidsmarkt

Op 3 januari jl. schreef minister van onderwijs Jet Bussemaker een opiniestuk in het NRC Handelsblad getiteld “Zonde op arbeidsmarkt als mbo’ers doorstuderen”. Met deze kop haalde ze één van de gevolgen aan van haar plannen om een sociaal leenstelsel in te voeren. Een opvallende uitspraak, niet alleen omdat de minister tot op heden stelselmatig ontkend heeft dat het leenstelsel negatieve gevolgen zou hebben voor de doorstroom van mbo’ers, maar ook omdat de uitspraak volledig tegen haar eigen kabinetsplannen in gaat.

Trouw slaat de plank mis over mbo-stages

Er is wel degelijk een tekort aan stageplaatsen, ook al kan ik in een telefoongesprek niet meteen met voorbeelden op de proppen komen

Daar stond ik dan, om het koningslied te parafraseren. Ergens in een bushalte aan een verlaten landweg in de buurt van Zeist. 28 graden; een rugtas op; ik zweette mij de ziekte. Niet de meest productieve plek om te telefoneren met een journalist. Maar gelet op hoe telefoons werken en dat dat van twee kanten kan komen, had ik dat in dezen niet in de hand. De Trouw belde mij.

Pensioenplan kabinet naait jongeren

De regeringspartijen willen koste wat het kost nu snel geld binnen harken, zonder oog te hebben voor de gevolgen en alternatieven

Vandaag discussieert de Tweede Kamer over de pensioenplannen van het kabinet Rutte II. Ondanks felle kritiek van de sociale partners, de pensioenfondsen en de oppositiepartijen lijkt de regering halsstarrig vast te houden aan het verlagen van fiscaal aftrekbare pensioenopbouw. Jongeren worden ongenadig hard door deze maatregel gepakt. Waar voorheen 2,25% belastingvrij gespaard kon worden, zal dit in de toekomst nog slechts 1.75% zijn.