Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie

Robert Vermeiren is kinder- en jeugdpsychiater (1968). Hij schrijft sinds enkele jaren blogs op artsennet en het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie over uiteenlopende onderwerpen zoals de transitie van de jeugdpsychiatrie, ADHD en de marktwerking in de zorg. Sinds 2006 is hij hoogleraar aan het LUMC en VUMC en directeur patientenzorg van Curium-LUMC. Vanaf eind 2014 is hij voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij vult zijn verdere leven met zijn levendig samengesteld gezin van 5 kinderen, sporten en gewoon genieten. Sinds 2006 woont hij in Nederland, een uniek land.

Samsom, wij willen helderheid over de ouderbijdrage in de jeugdzorg

Kritische vragen van twee psychiaters aan de PvdA

Hoogleraar in de jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren en psychiater Ariane de Ranitz schrijven een open brief aan Diederik Samsom (PvdA) met vragen aan zijn fractie. Zijn partij verzette zich eerder sterk tegen de eigen bijdrage in de psychiatrie, maar stemde voor behoud van die eigen bijdrage in de kinderpsychiatrie.