medewerker IKV Pax Christi

Roos Boer is afgestudeerd in Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is sinds 2007 werkzaam voor IKV Pax Christi; eerst als beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening, nu als programmaleider Clustermunitie. Namens IKV Pax Christi is zij nauw betrokken geweest bij de succesvolle campagne tegen clustermunitie in Nederland. Als lid van de stuurgroep van de Internationale Cluster Munitie Coalitie werkte zij bovendien aan de totstandkoming van het Internationale Verdrag tegen Clustermunitie dat op 1 augustus 2010 in werking trad.

Clusterbommen zijn onaanvaardbaar. Toch?

Nederland is tegen clustermunitie. Daarvoor is een verdrag ondertekend. Maar omdat de VS, China en Rusland de druk opvoeren, zou Nederland zomaar terug kunnen krabbelen en bepaalde clusterbommen alsnog toestaan

Nederland heeft het Clustermunitieverdrag ondertekend en pleit daarmee voor een totaalverbod op clustermunitie. Maar een aantal landen, waaronder de VS en Rusland vinden dat veel te ver gaan. Nederland dreigt onder die druk te bezwijken en bepaalde clustermunitie alsnog toe te staan

Clusterbommen: explosieve investeringen

Vandaag wordt in de Eerste Kamer het internationale Clustermunitieverdrag besproken. Grijpt Den Haag deze kans om ook investeringen in clusterbommen voor eens en altijd uit te bannen?

In december 2008 ondertekende de Nederlandse regering het internationale Clustermunitieverdrag. Dit verdrag, inmiddels door 109 landen ondertekend, verbiedt het gebruik, de opslag, het vervoer en de productie van clusterbommen. Landen die dit verdrag ondertekenen beloven dat ze activiteiten die tegen het verdrag ingaan niet ondersteunen, aanmoedigen of bevorderen.

Clusterbommen: niet gebruiken en dus ook niet in investeren

Wanneer in de Tweede Kamer een motie wordt aangenomen, kun je er allang niet meer van uitgaan dat deze ook wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is de motie Van Velzen/Van Dam (SP, PvdA) uit december 2009 waarin wordt opgeroepen tot een verbod op investeringen in clustermunitie. Vanavond vindt in de Kamer een spoeddebat plaats over deze motie die de regering weigert uit te voeren.