Psycholoog, auteur, columnist

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is daar onder meer betrokken bij de master-opleiding Gedragsverandering.

Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als coach en trainer op het gebied van zelfkennis, authenticiteit, en zelfontwikkeling. Ze staat bekend om haar talent om wetenschappelijke inzichten op begrijpelijke en onderhoudende wijze te presenteren aan een breed publiek.

Vonk heeft een column in Psychologie Magazine en schreef eerder de bestsellers Ego’s en andere ongemakken, Menselijke gebreken voor gevorderden en Liefde, lust en ellende.

Publicaties

  • Je bent wat je doet

    van zelfkennis naar gedragsverandering

    2019

  • Collega's en andere ongemakken

    De psychologie van de werkvloer

    2015


Vlees- en vliegschaamte of schuldgevoel?

Schuld en schaamte zijn morele emoties, ze gaan over goed en fout. Maar een belangrijk verschil is dat schaamte meer gaat over wat anderen van je denken.

Onze Taal heeft het toevoegsel -schaamte gekozen tot het ‘woord’ (taalkundig gaat het om het tweede lid van een samenstelling) dat 2019 het best typeert: vliegschaamte, vleesschaamte, lang-douchen-schaamte, het zijn woorden die het groeiend ongemak over ons klimaat-onvriendelijke gedrag uitdrukken. Maar is dat ‘ongemak’ eigenlijk wel schaamte en niet schuldgevoel? Is daar verschil tussen en […]

De samenzwering van de boeren

Agro-activisten denken dat er een grote samenzwering is tegen de veehouderij. Met hetzelfde gemak kun je beweren dat de agro-activisten betrokken zijn bij een complot, tonen Jan ten Cate en Roos Vonk aan.

Al enige tijd circuleert onder agro-activisten een plaatje met suggestieve teksten over contacten tussen diverse dierenbeschermers en instellingen waar zij werkzaam zijn. De suggestie wordt gewekt dat er een grote samenzwering gaande is tegen de veehouderij. Diverse meer en minder bekende Nederlanders, actief in politiek (met name Partij voor de Dieren), media (zoals Zembla, Koffietijd, Radar en Zondag met Lubach) en […]

Hoe vertellen we het de kinderen?

Kijkwijzer verbiedt uitzending ZML voor 22 uur 's avonds wegens schokkende beelden terwijl de meeste kinderen, net als de meeste volwassenen, geen idee hebben waar hun voedsel vandaan komt

co-auteurs: Frits Boer & Pier Prins Afgelopen zondag knalde Zondag met Lubach keihard de waarheid over ons lapje vlees de huiskamers in. De beelden van hoe we in Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren slachten, werden door Kijkwijzer beoordeeld als ongeschikt voor kinderen onder de 16. De uitzending ging op slot tot 10 uur ’s avonds […]

Mark Rutte, ons brein kan niet multitasken

Ik geloof er niks van als Rutte zegt “Ik hoor alles” terwijl hij met z’n berichtjes bezig is.

Rutte was met zijn telefoon bezig toen Kamerlid Esther Ouwehand hem wilde uitleggen waarom we niet zonder natuur en biodiversiteit kunnen. “Maar ik hoor alles”, zei hij. Dat denkt hij misschien, maar hij vergist zich: ons brein kan niet multitasken, hoe graag we ook willen. Rutte ziet zichzelf vermoedelijk als een goede multitasker – net […]

Hardwerkende boeren en polariserende politici

Terechte kritiek op het landbouwbeleid wordt ge-framed als anti-boer in plaats van wat het is: het benoemen van een gezamenlijk probleem dat je samen wilt oplossen.

De Dutch Dairy Board, vereniging van melkveehouders, wil een aanklacht indienen tegen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, vanwege zijn voorstel de intensieve veehouderij te halveren om het stikstofprobleem op te lossen. De vereniging beschouwt dit als een oproep tot ‘minder veehouders’ en vergelijkt het met de ‘minder Marokkanen’-oproep van Wilders. Het illustreert de sterke polarisatie die […]

Opkomen voor dieren gaat niet ten koste van andere onderdrukten

Onze compassie is geen taart die opraakt als we ons betrokken voelen bij één onderdrukte groep. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met hun huisdier, des te closer zijn ze ook met andere intimi zoals vrienden en familie.

Iedereen die opkomt voor dierenrechten heeft het weleens gehoord: ja maar, zijn er niet grotere problemen? Hoe zit het met… hongerende kinderen, geweld, racisme, onderdrukking? Waarom verspil je je tijd aan kippen terwijl nog zoveel ménsen lijden? Dit zogenoemde whataboutism komt op alle gebieden voor (iemand die opkomt voor bijvoorbeeld vrouwenrechten kan dezelfde reactie krijgen), […]

Ministerie LNV en NVWA identificeren zich veel te veel met de veesector

Partijen als het ministerie van Landbouw en de NVWA, die toezicht zouden moeten houden op de veesector, blijken in werkelijkheid PR-bureaus van de vleeslobby. Zij dienen hetzelfde belang als LTO: geld verdienen aan dierenleed en natuurvernietiging.

Het rapport van IPCC over onze toekomst spreekt duidelijke taal: minder vlees. Waar de een vindt dat IPCC de negatieve effecten van veehouderij nog ernstig onderschat, klampen anderen – met name veehouders – zich vast aan een NOS-bericht van twee jaar geleden met de kop ‘Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld’. Het argument is: […]

Met de kennis van nu heeft Trump zijn vriend Jeffrey Epstein nooit gemogen

Het illustreert een algemene menselijke zwakte: we proberen onszelf te promoten via anderen

Als mensen mij vragen wat ik voor werk doe, zeg ik vaak dat ik bij de universiteit werk, zonder nadere specificatie. Het kan ongewenste effecten hebben als ik zou zeggen dat ik psycholoog ben (‘zit ze me nu te analyseren?’) of hoogleraar (‘poe poe, die heeft het hoog in d’r bol’). Nu weet ik dat […]

Klimaatontkenners worden gemotiveerd door angst voor systeemverandering

Een filosofisch gedachte-experiment in NRC was bedoeld om aan te tonen dat klimaatactivisten niets om het klimaat geven. Uit empirisch onderzoek blijkt daarentegen dat juist klimaatontkenners worden belemmerd door onbewuste psychologische valkuilen zoals onzekerheid en angst voor verandering.

Met een gedachte-experiment wilde Maarten Boudry in NRC aantonen dat klimaatactivisten niet echt om het klimaat geven. Zijn argumentatie: wanneer door een wonder alle teveel aan CO2 zou verdwijnen, vinden ze nog steeds dat het systeem moet veranderen. Het klimaat is dus gewoon een smoes voor de systeemverandering waar het ze in feite om te […]

VVD opent een helpdesk integriteitskwesties maar gaat er iemand bellen?

In al deze voorbeelden vermoed ik dat de betrokkenen zelf echt geloofden in hun onpartijdigheid en geen enkele reden tot twijfel zagen

De VVD lanceert een telefonische helpdesk voor integriteitskwesties. Weten mensen zelf wanneer ze zich op glad ijs begeven en die lijn moeten bellen? Misschien niet. Mensen blijken allemaal te denken dat belangen en voorkennis de beslissingen van ánderen beïnvloeden, maar dat zijzelf daar niet gevoelig voor zijn en altijd onpartijdig blijven. Zoek op ‘schijn van […]

Meer zien