SP-Tweede Kamerlid

Sadet Karabulut (1975) is Tweede Kamerlid voor de SP sinds 2006. Zij is woordvoerder armoedebeleid, integratie en emancipatie. Karabulut is bestuurskundige, voorheen was zij coördinator drugsbeleid in Amsterdam Zuidoost en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs. Ook is ze oud-bestuurslid van de Turkse zelforganisatie DIDF.

Vrouwen die gedwongen worden te werken zonder loon

Wie ook zonder loon moest werken is Cindy, een andere bijstandsgerechtigde. Al jaren werkt ze via de sociale werkvoorziening maar zonder loon.

Vandaag is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Deze dag heeft grote betekenis. In de hele wereld gaan vrouwen de straat op voor gelijke rechten. Ook in Nederland vieren we Internationale Vrouwendag steeds uitbundiger. De geschiedenis van deze dag gaat terug naar 8 maart 1908 toen textielarbeiders in New York de eerste staking door vrouwen organiseerden. […]

De aanval op het Capitool toont de ware aard van de VS

'Dit is niet wie wij zijn', speechte gekozen president Biden na de aanval op het democratisch hart van de VS. Hoe begrijpelijk deze reactie mag zijn, dit is ook wel de VS.

De Verenigde Staten wordt vaak als democratisch voorbeeld voor de wereld aangehaald. Het land wordt geroemd om de debatcultuur, democratie en rechtsstaat. Dit beeld heeft sinds de bestorming van het Capitool vorige week een flinke deuk opgelopen. Niet in de laatste plaats omdat een poging werd gedaan om de democratie te frustreren. Een kritische blik […]

Slijmballen of mensenrechten

Regionale machtspolitiek en wapenwedloop zijn nu aan de orde van de dag. Niks mensenrechten of waardengemeenschappen. 

Donderdag 10 december 2020 was het de Dag van de Mensenrechten. Herinnert u zich nog de criteria van Kopenhagen? Dat waren de voorwaarden waaraan EU-landen moeten voldoen om lid te mogen worden. Naast economische voorwaarden van neo-liberale snit is er de mensenrechtenvoorwaarde. Dat is een zinvol criterium over sociale, politieke en individuele rechten van burgers. Lang geleden dat u […]

Defensie moet doodzieke medewerkers tegemoetkomen

Er is geld genoeg voor grote wapensystemen, over de schade van het werk bij Defensie aan personeel wordt krenterig gedaan.

Al tientallen jaren weet Defensie dat het zijn personeel laat werken met giftige stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Er zijn veel slachtoffers en diverse overheden manen het Ministerie van Defensie om een schaderegeling op te zetten. Een regeling die de zorgplicht van werkgever Defensie tot uitdrukking brengt en niet van een omgekeerde bewijslast […]

De Aanwijzing van minister Bijleveld brengt vrije meningsuiting in gevaar

Ook als het nieuws even niet zo goed uitkomt, moeten militairen kunnen zeggen wat zij willen

Minister Bijleveld wordt nooit moe te benadrukken dat zij groot voorstander is van meer transparantie binnen haar defensieorganisatie. Maar een nieuwe richtlijn over hoe haar personeel om dient te gaan met de buitenwereld, wijst op het tegendeel. Niet meer openheid, maar juist geheimhouding lijkt het devies. Dat past niet bij een moderne krijgsmacht. Na lang […]

De oorlog tegen terrorisme heeft alleen maar meer terreur opgeleverd

De oorlogsretoriek is gevaarlijk omdat het de agenda van de aanslagplegers dient. Zij willen juist oorlog en de bijbehorende retoriek: hun totalitaire ideologie versus de rest; wij tegen zij; islamieten versus niet-islamieten

Als de recente terroristische aanslagen uit radicaal-islamitische hoek in Frankrijk en Oostenrijk ons iets leren, is het dat buitenlandpolitiek steeds meer ook binnenlandse politiek is geworden. Wat in het buitenland gebeurt, en wat in onze naam in het buitenland wordt gedaan, beïnvloedt ons leven hier. Erg zichtbaar in Nederland was dat in 2017, toen vlak […]

Mensenrechtenbeleid Stef Blok is hypocriet

Gerichte sancties tegen Erdogan en zijn entourage vanwege de vele mensenrechtenschendingen in binnen- en buitenlandbeleid worden nog altijd afgewezen.

Vrijheid is het fundament voor mensenrechten. Dat zei minister Blok van Buitenlandse Zaken toen hij vorig jaar zijn mensenrechtenlezing uitsprak. Mensenrechten – die niet alleen mensen, maar ook de internationale rechtsorde dienen – noemde hij bovendien de zuurstof van de menselijkheid. Niet voor niets vormen de universele rechten van de mens een hoeksteen van het […]

Je suis Paty, je suis Charlie Hebdo

Zodra gedachten worden onderdrukt, ontstaat ruimte voor vervreemding, verwijdering en mogelijk radicalisering. Het is wrang dat Paty die zijn leerlingen dit probeerde te leren, het met zijn leven heeft moeten bekopen

De jihadistische aanslag op de Franse leraar Samuel Paty is gruwelijk. Duizenden, duizenden Fransen gingen daarna de straat op uit eerbetoon voor de menslievende Paty. Voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nooit mogen het vrije woord en vrijheid van onderwijs wijken voor terreur, haat en angst voor de ander. Maar er is wel werk aan de […]

Nederland moet geen troepen leveren aan anti-IS-coalitie

Waarom zou Nederland extra troepen naar de regio sturen, terwijl de VS nadrukkelijk het conflict met Iran opzoekt?

Terwijl de VS duizenden militairen uit Irak terugtrekt, besluit het kabinet om extra troepen te leveren voor de oorlog tegen Islamitische Staat. Concreet gaat het om zo’n 35 militairen die voor een periode van een jaar een Belgisch F-16-detachement in Jordanië bescherming moeten bieden. Ondertussen overweegt het kabinet ook nog extra troepen naar Irak te […]

Geen modernisering kernwapens Volkel

Deze wapens bieden ons geen veiligheid, ze schrikken niet af maar maken ons een doelwit in tijden van oorlog.

Zaterdag 26 september organiseerden vredesorganisatie PAX en milieu- en vredesorganisatie Greenpeace een internationale protestbijeenkomst voor de poort van vliegbasis Volkel. Daar liggen 20 stuks van de B-61-11 die door Nederlandse F-16’s kan worden afgevuurd. De protestactie voldeed aan de coronaregels en vanwege de afmetingen van het manifestatieterrein konden er 50 stoelen staan voor evenzovele deelnemers. […]

Meer zien