SP-Tweede Kamerlid

Sadet Karabulut (1975) is Tweede Kamerlid voor de SP sinds 2006. Zij is woordvoerder armoedebeleid, integratie en emancipatie. Karabulut is bestuurskundige, voorheen was zij coördinator drugsbeleid in Amsterdam Zuidoost en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs. Ook is ze oud-bestuurslid van de Turkse zelforganisatie DIDF.

Publicaties


Rutte-III gaat internationaal, of toch niet?

Het buitenlandbeleid is vooral gericht op migratiebeperking door te focussen op ‘de ring van instabiliteit’ rondom Europa

Dat derde kabinet Rutte komt er dan toch. Vorige week presenteerden de partijleiders van VVD, CDA, D66 en CU het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een naslagwerk van zeventig pagina’s met veel aandacht voor internationale politiek. Rutte-III is van mening dat ‘Nederland gebaat is bij een welvarende en veilige wereld’. Daarbij komt dat buitenlandpolitiek steeds […]

Verlengen militaire missies ter discussie

Tjibbe Joustra (van de Onderzoeksraad) vertelde dat de ‘can do’ mentaliteit maakt dat de grenzen van inzetbaarheid zijn opgezocht

Het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft veel teweeg gebracht. Door gebruik van ondeugdelijke mortiergranaten (een blinde aankoop) zijn tijdens een oefening in Mali twee militairen om het leven gekomen en een derde zwaar gewond geraakt. Dat had voorkomen kunnen en moeten worden. De Onderzoeksraad schrijft dat er ernstig tekort is geschoten in de […]

Trumps beschamende oorlogstaal

Wie de VS acties volgt, mag niet verbaasd zijn dat steeds meer landen de VS als bedreiging voor hun land zien

Mocht je twijfelen aan wie op dit moment het grootste gevaar is voor de internationale vrede en veiligheid, luister dan even naar de eerste speech van de Amerikaanse president Donald Trump bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Over Noord-Korea zegt Trump: ‘The United States has great strength and patience, but if it is […]

Trump had gelijk

De Oorlog tegen het Terrorisme leidt alleen maar tot meer terrorisme

Tijdens de verkiezingscampagne wekte Donald Trump herhaaldelijk de indruk de anti-oorlogskandidaat te zijn, zeker afgezet tegen opponent en havik Hillary Clinton. Hij hekelde bijvoorbeeld de biljoenen dollars verslindende Amerikaanse oorlogen die naar zijn opvatting leiden tot meer terrorisme, meer dood en meer lijden. Ook stelde de Amerikaanse miljardair dat, anders dan bij andere kandidaten, oorlog […]

Begrip voor onvrede is geen legitimatie voor discriminatie

Hoe kan het dat regeringsleiders weigeren bruggen te bouwen terwijl extreemrechts muren bouwt?

Onze verkiezingen staan voor de deur. Ondertussen zien we in de Verenigde Staten waartoe discriminatie en uitsluiting op grond van nationaliteit, religie, seksuele voorkeur of gender kunnen leiden. Een samenleving waarin mensen tegen elkaar worden opgezet – terwijl de 1 procent er met de buit vandoor gaan. Het is de hoogste tijd om te kiezen […]

Stoere taal VVD over werklozen maskeert onmacht liberalen

Waar Rutte ons 400.000 banen beloofde, was hij premier in de tijd dat werkloosheid een recordhoogte bereikte

Recentelijk werd bekend dat de werkloosheid in Nederland tot boven de half miljoen is gestegen. Op diezelfde dag liet staatssecretaris De Krom (VVD) weten dat werklozen te laks zijn, hun neus ophalen voor tijdelijk werk, te weinig solliciteren en – als klap op de vuurpijl – te weinig aan hun uiterlijk doen.

Vestia: waarom een corporatie redden ten koste van huurders?

Het fiasco van Vestia is geen incident, maar een uitwas in een door commercie verziekte sector

Het debacle rond woningcorporatie Vestia legt bloot hoe, sinds de jaren negentig, het commerciële denken de overhand heeft gekregen in de corporatiewereld. Dat is ten koste gegaan van de kerntaak van de corporaties, namelijk het bouwen en beheren van betaalbare woningen en het inzetten van het geld van de huurders voor het algemeen nut. Het fiasco van Vestia is geen incident, maar een uitwas in een door commercie verziekte sector. Fundamentele veranderingen zijn nodig om de sector van de sociale woningbouw weer gezond te maken, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

Huurders betalen bij Donner de rekening

Het kabinet bouwt een exclusief, omgekeerd getto dwars door Nederland heen, waar mensen met lage en middeninkomens niet meer in komen

De brief met daarin de woonvisie van Donner leest als een geloofsbelijdenis. Het eigen woningbezit wordt opgehemeld. Daar is niks mis mee, maar de mensen met een woning die zij niet bezitten – huurders dus – betalen de rekening. En die is huizenhoog.

Scheefwonen is een mythe

Onderzoek van het ministerie van VROM toont dat het percentage scheefwoners rond de 4% ligt

Volgens de VVD en D66 zijn scheefwoners verantwoordelijk voor de enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Deze huurders met bescheiden middeninkomens zouden onterecht gebruik maken van staatssteun en moeten hun woning uitgejaagd worden. Het is allemaal niet waar. Er zijn nauwelijks scheefwoners, ze kunnen – mede door het beleid van dit kabinet – nauwelijks of niet verhuizen naar een andere woning en wonen vaak in wijken die er baat bij hebben dat mensen, zodra ze een modaal inkomen hebben, niet wegvluchten, maar in de wijk blijven wonen.

VVD is kampioen banen schrappen

Veel kwetsbare mensen in sociale werkplaatsen of andere laag betaalde banen doen nu nog mee in onze samenleving maar worden straks gemarginaliseerd, uitgesloten en afgeschreven

Het huidige kabinet wil dat uitkeringsgerechtigden iets terugdoen voor hun uitkering. Daar is iedereen het over eens. Niemand hoeft gratis mee te liften op last van de samenleving; we dragen allemaal naar vermogen ons steentje bij. Maar in plaats van dat het kabinet uitkeringsgerechtigden helpt door het scheppen van banen, creëert het armoede en moderne vormen van dwangarbeid. ‘Verplicht vrijwilligerswerk’ noemt het kabinet dat eufemistisch.

Meer zien