SP-Tweede Kamerlid

Sadet Karabulut (1975) is Tweede Kamerlid voor de SP sinds 2006. Zij is woordvoerder armoedebeleid, integratie en emancipatie. Karabulut is bestuurskundige, voorheen was zij coördinator drugsbeleid in Amsterdam Zuidoost en beleidsmedewerker voortgezet speciaal onderwijs. Ook is ze oud-bestuurslid van de Turkse zelforganisatie DIDF.

Nederland moet niet meedoen aan missie Straat van Hormuz

Er zijn grote risico’s verbonden aan het sturen van een Nederlands schip naar de Golfregio.

Het kabinet stuurt, als onderdeel van een Europese missie onder leiding van Frankrijk, een marineschip naar de kust van Iran. Naar eigen zeggen ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio. Maar de kans is groot dat het juist zal bijdragen aan nog verder oplopende spanningen. Sinds de VS het nucleaire akkoord met Iran […]

Rutte en Blok moeten protesteren tegen G20 in Saudi-Arabië

Als kroonprins Mohammad bin Salman wegkomt met oorlogsmisdaden in Jemen en de moord op Jamal Khashoggi, zijn degenen die dat laten gebeuren medeverantwoordelijk. Rutte en anderen moeten ervoor zorgen dat verantwoordelijken worden gestraft.

Vandaag is het een jaar geleden dat journalist Jamal Khashoggi op gruwelijke wijze om het leven is gebracht op het Saudische consulaat in Turkije. In eerste instantie ontkende de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman enige betrokkenheid. Na wereldwijde verontwaardiging en informatie van de Turkse en Amerikaanse inlichtingendiensten zijn een aantal mensen aangehouden. Het proces tegen […]

Het Amerika van Trump verdient een eigen strategie

Heel goed dat er strategisch wordt nagedacht over het Nederlandse beleid richting China en Rusland, maar dat is niet de enige problematische grootmacht.

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de China-notitie die minister Blok van Buitenlandse Zaken in mei dit jaar publiceerde. Vanwege de snelle opkomst en de steeds assertievere houding van China op het wereldtoneel is het logisch dat uitgebreid stil wordt gestaan bij het Nederlandse beleid richting dit land. Er liggen uitdagingen op het terrein van de […]

Het vredesplan van Kushner is een lege belofte

'Kunnen Palestijnen genoegen nemen met een plan dat het onrecht verdreven te zijn van hun land en verlies van hun huizen buiten beschouwing laat?'

Is de inmiddels al meer dan vijftig jaar durende bezetting van Palestina door Israël af te kopen? Die vraag roept het economisch vredesplan ‘Peace to Prosperity’ van Kushner op. In dit vredesplan stelt Kushner, de schoonzoon van Trump, voor de komende tien jaar 50 miljard te investeren in de Westelijke Jordaanoever en Gaza. De conferentie […]

Oorlog met Iran? Niet in mijn naam!

'Wie staat voor de mensenrechten van Iraniërs, verscheurt niet de Irandeal, legt geen moordende economische sancties op die de bevolking treffen en Ayatollah’s versterken'

Er klinkt harde oorlogstaal uit Washington. Vorige week zijn we door het oog van de naald gekropen. Een Amerikaanse aanval op Iran in reactie op het neerhalen van een Amerikaanse drone, is op het laatste moment afgeblazen door president Trump. De haviken in de administratie Trump, de heren Bolton en Pompeo, zijn op ramkoers. Na […]

Wij zullen het sterkemannensyndroom overwinnen

Moeten we ons leven laten bepalen door autocraten? Ik dacht het niet

Wat hebben Trump, Netanyahu, Erdogan en Mohammed VI met elkaar gemeen? Het zijn mannen. Werpen zich op als hoeder des vaderlands. Zijn bang voor het vreemde. Bepleiten nieuw nationalisme. Met eigen volk eerst. En zijn van mening dat er een cultuuroorlog gaande is. Deze autocratische leiders lijden aan het sterkemannensyndroom. Dat leidt tot valse tegenstellingen. […]

70ste verjaardag NAVO geen reden tot feest

Inmiddels zijn we honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen verder

Vandaag viert de NAVO haar 70ste verjaardag. Aanleiding voor een feestje is er niet. De NAVO verkeert in een existentiële crisis. Uitlatingen van president Trump, bijvoorbeeld dat het bondgenootschap ‘obsolete’ (overbodig) is, zijn slechts een symptoom. De crisis ligt veel dieper, onder andere in het mislukte militaire optreden buiten het verdragsgebied. In 1999 was er […]

De strijd voor vrouwenrechten is universeel en gaat door

Soms wordt badinerend gedaan over onze strijd. Of worden lastige discussies over emancipatie en integratie afgedaan met ‘dat is identiteitspolitiek’

Internationale Vrouwendag, gaat voor mij over baas kunnen zijn over je eigen lichaam, over eerlijk werk voor een gelijk loon, over democratie en over vrije vrouwen in vrije landen. Het was Clara Zetkin die in 1910 tijdens de internationale socialistische vrouwenconferentie in Copenhagen opriep om Internationale Vrouwendag te organiseren. Na jarenlange socialistische vrouwenstrijd, bloed, zweet […]

Opzegging van het INF-kernwapenverdrag moet kost wat kost voorkomen worden

'Niets minder dan de veiligheid van Europa en, in het zwartste scenario, het voortbestaan van de mensheid, staan op het spel'

De VS hebben Rusland begin december zestig dagen de tijd gegeven, waar er inmiddels nog maar vijf van over zijn, om zich aan het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF-verdrag) te houden. Als dat niet gebeurt, trekken de VS zich uit het verdrag terug, wat kan leiden tot een kernwapenwedloop in Europa en verdere escalatie in de […]

Minister Bijleveld van Defensie wil agressievere politiek

Alles wijst erop dat minister van Defensie Bijleveld blind achter de oorlogshitsers aan blijft lopen

Afgelopen week debatteerde de Kamer over de Defensiebegroting voor 2019. Die groeit als kool. Volgend jaar € 1,3 miljard er bij. Dat blijkt zo veel dat Defensie niet genoeg mensen heeft om alle grote projecten te kunnen bestellen. Van de 88 lopende projecten hebben er 25 vertraging. Ondertussen roept de minister dat het personeel op […]

Meer zien