Voorzitter Femmes for freedom

Shirin Musa is voorzitter van Femmes for Freedom, een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten en voor vrouwen die nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap.

Publicaties


Onze overheid geeft macht aan diegenen die vrouwenrechten schenden

Aan een lang debat over welke godsdienst nu de grootste schender van vrouwenrechten is, hebben deze vrouwen niets.

Deze week maak ik namens Femmes for Freedom (FFF) deel uit van de NGO delegatie bij de 65e sessie van het CEDAW Comité in Geneve. Dit Comité bewaakt de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag van alle landen die dit verdrag hebben geratificeerd. Deze week is Nederland aan de beurt. Ik zal onder andere aandacht vragen voor […]

Niet ieders vrijheid wordt beschermd

Shirin Musa over bedreigingen aan haar adres en dat van medestanders binnen gemeenschappen. En het gebrek aan actie van overheid en particulieren.

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en ‘Je Suis Charlie’ roepen is een kleine moeite maar ondertussen gebeurt er weinig voor onbekende mensen die bedreigd worden omdat ze opkomen voor rechten. Shirin Musa is oprichtster van Femmes for Freedom, een organisatie die strijd tegen onder meer gedwongen huwelijken en eerwraak en beschrijft haar eigen ervaringen.

De Onmacht top 100

Oproep aan de vrouwen uit de Opzij top-100

Het blad Opzij heeft tijdens een grote feestelijke bijeenkomst in de Amsterdamse Stadsschouwburg voor de vierde keer de Opzij Top-100 van de machtige vrouwen in Nederland gepresenteerd. De Opzij Top-100 bestaat uit vrouwen die topfuncties in verschillende sectoren van de institutionele macht bekleden.