Onderwijzer

Mijn dagelijkse werk bestaat uit het lesgeven aan groep 8 op basisschool de Ark in Haarlem. Ik woon in Haarlem-Noord, ben geïnteresseerd in onderwijs, sport, politiek en hecht veel waarde aan familie en vrienden.

Als Mark Rutte geen visie toont, wie staat er dan wel op?

De afgelopen jaren is de tweedeling alleen maar groter geworden. En daarmee ook de kansenongelijkheid

De afgelopen jaren heb ik regelmatig tegen de verplichte Eindtoets gestreden. Niet zozeer tegen de toets zelf, maar wel tegen de rol die de toets had bij de advisering in groep 8. In mijn ogen zijn scholen prima in staat tot een passend advies te komen zonder deze momentopname. Inmiddels heb ik geleerd en gezien […]

Kijk om je heen

Het is verdrietig om te zien dat er zoveel argwaan en wantrouwen heerst. Tegen de overheid, tegen de politie, tegen de zorg.

Iemand uit mijn Facebookkring schreef een tekst onder de titel ‘Niets is wat het lijkt’. Daarin vertelde hij over een virus dat bewust de wereld in is geholpen, dat agenten bewust rellen uitlokken en dat alle maatregelen die genomen worden overbodig zijn. Dit doet pijn. Pijn vanwege een vriend van mij, die bij de politie […]