Woordv. burgerinitiatief Megastallen Nee

Sonja Borsboom is woordvoerder van het Burgerinitiatief Megastallen Nee.

Het stinkt in Brabant

In het reconstructieproces van het Brabantse platteland wordt een loopje genomen met de integriteit

Aan de vele problemen die de uitvoering van de Reconstructiewet met zich meebrengt voor natuur, milieu en volksgezondheid in Brabant, kunnen nu ook ernstige vermoedens van aantasting van de bestuurlijke integriteit worden toegevoegd. In het tv-programma Zembla van 19 maart jl. bleek opnieuw dat de wijze waarop het reconstructieproces is verlopen, flagrant in strijd is met de normen van behoorlijk bestuur.