Onderzoeker/docent pedagogiek

Stijn Sieckelinck (1980, Duffel) studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is werkzaam als senior onderzoeker bij FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en doceert theoretische pedagogiek in Amsterdam. Tevens is hij sinds 2012 verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar hij verantwoordelijk is voor het Leernetwerk en bijdraagt aan onderzoek in de Denktank. Sieckelinck promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Het beste van de jeugd, een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en’ waarmee hij in 2010 de Martinus J. Langeveldprijs won. Een jaar later verscheen ‘Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicalisering’ (2010), samen met Marion van San en Micha de Winter. Dit onderzoek krijgt spoedig navolging en uitbreiding op Europese schaal. Hij houdt zich vooral bezig met politiek-pedagogische thema's zoals burgerschap, gezag, discipline, idealen en radicalisering.

Jihadisme: veroordelen is belangrijker dan genezen

Zolang beleidsmakers als Asscher hun oordeel al klaar hebben over jihadisten is een oplossing ver te zoeken

De BNN 9/11 special ‘Ik vecht de Jihad’ wilde onderzoeken wat jongeren van bij ons beweegt om in Syrië de wapens op te nemen. Een belangrijke en moedige keuze van de jongerenzender om het begrijpen van het fenomeen centraal te stellen en daarbij dus de vraag ‘waarom?’ te laten resoneren en heel even de kwestie over welke aanpak de beste is te laten rusten. Je moet het maar durven in deze tijden.

Vrijheid om te geven

Als mensen nog niet of niet meer willen delen, dan helpt het om ze te leren geven

De vrijheid om te geven lijkt een fundamentele menselijke vrijheid die mensen zo weinig mogelijk mag worden ontnomen, stelt Stijn Sieckelinck.

Drones inzetten tegen het eigen volk is waanzin

Mede-auteur Renée Frissen onderzoeker bij FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

In de nasleep van de rellen in Haren kan weinigen de ironie zijn ontgaan dat het Groningse dorp op één lijn werd geplaatst met de miljoenenstad Londen. Er is inderdaad een prangende kwestie die beide plaatsen sinds enkele weken verbindt: hoe kan het dat jeugdig ‘tuig’ zich zo massaal afkeert van ordediensten en gewelddadig verzet pleegt tegen bevoegde gezagsdragers? De verklaring blijft voorlopig in nevelen van verbazing en ontzetting gehuld.


Vlaamse Blokjes

Een montage van het Vlaamse tv-programma Blokken heeft vooral in Nederland veel onbegrip veroorzaakt. Onbegrip dat voor het grootste deel te verklaren is door de uiteenlopende tussenstand van het integratiedebat in beide naties.

Faut le faire: met een Vlaamse show de Nederlandse publieke opinie op zijn kop zetten door grappen waar niet één Nederlander in genoemd wordt. Dat dit Ben Crabbe gelukt is door nota bene grappen te maken over een ‘Turk’, zegt meer over de verschillen in het integratiedebat in beide landen dan over het al dan niet racistische karakter van zijn uitlatingen.