Filosoof, schrijver en programmamaker

Stine Jensen is filosoof, schrijver, en programmamaker bij omroep HUMAN waar ze Dus ik ben en Denktank presenteert.

Na #MeToo mogen vertrouwenspersonen en bestuurders niet langer zwijgen

Vooralsnog schrik ik er vooral van hoe mondjesmaat en halfhartig instituties actie ondernemen bij klachten

Na alle onthullingen op #metoo wijst Jelle Brandt Corstius in zijn bijdrage op een belangrijk en onderbelicht punt: de rol van vertrouwenspersonen en bestuurders. Over die institutionele macht zou het gesprek ook moeten gaan, want daar blijven veel zaken van intimidatie en machtsmisbruik liggen. Het rationele domein Niet alleen in de theater- en filmwereld, maar ook […]