D66-Deelraadslid Amsterdam Centrum

Thijs Kleinpaste (1989) doorliep zijn middelbare schoolperiode op het Gymnasium in Apeldoorn, maar wist al snel dat hij niet lang in zijn geboortestad zou blijven. Op 19-jarige leeftijd verhuisde hij naar Amsterdam om te beginnen aan een studie Wijsbegeerte. Ook ging hij een half jaar stage lopen bij D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham. Momenteel is hij deelraadslid namens D66 in Amsterdam Centrum.

Eén voor mij, biedt Gerd. Zes voor ons, zegt Fritsma

Fritsma en Leers hebben zitten koehandelen met mensenlevens. Het gaat niet alleen om Sahar, maar om bijna vierhonderd mensen

Je probeert je voor te stellen hoe sommige dingen gaan, soms. Dan zie je een kamer. Het is half donker. De luxaflex zijn dicht, een van de twee de TL-lampen is kapot en brandt op halve kracht. In het midden van de kamer staat een tafel met twee stoelen. Gerd Leers zit met zijn rug naar het raam. Tegenover hem, aan de andere kant van de tafel, zit Sietse Fritsma. Hij is boos. “We moeten praten”, stond in de email die hij eerder die dag stuurde. Geen groet, geen automatische handtekening. Gerd had meteen zijn agenda leeg gemaakt.