fractievoorzitter SP Eerste Kamer


Publicaties


Rutte tovert levenloos konijn uit hoed om Oekraïneverdrag door te drukken

Na maanden getreuzel moet premier Rutte komende week hom of kuit geven. Ratificeert de regering het associatieverdrag met Oekraïne wel of niet?

Het parlement zei eerder ja, daarna zei de meerderheid van de kiezers nee. Dat gebeurde in een raadgevend referendum, op 6 april. De Wet op het raadgevend referendum verplichtte de regering vervolgens om zo spoedig mogelijk een intrekkings- of een inwerkingtredingswet bij het parlement in te dienen. Met die wettelijke bepaling heeft de premier willens […]

Turkije kiest, democratie onder enorme druk

Tiny Kox is in Turkije aanwezig als waarnemer van de verkiezingen. Een verslag van zijn bevindingen

Vandaag mogen meer dan 55 miljoen Turken stemmen. De verwachte opkomst is hoog, wellicht tegen de 90 procent. Dat is goed nieuws. De verkiezingen zijn dan ook van buitengewoon groot belang. Maar ze garanderen niet dat de Turkse democratie overeind blijft. De zorgen in het hele land, en in de rest van de wereld, zijn groter dan ooit.

Stop met bemoeienis Griekenland, het is hun stem!

Net als in 2005 in Nederland is er een overdreven bemoeienis van buitenaf met een vraag die op democratische wijze aan de bevolking van een lidstaat van de Europese Unie wordt voorgelegd

Net als in 2005 in Nederland is er een overdreven bemoeienis van buitenaf met een vraag die op democratische wijze aan de bevolking van een lidstaat van de Europese Unie wordt voorgelegd.

Duivesteijn draait en is niet eerlijk

Als de PvdA zich werkelijk graag had willen onderscheiden van de PVV en tegelijkertijd haar eigen eisen had willen hard maken, dan lagen de kansen voor het oprapen

Wat een schijnheilige uitvlucht: Adri Duivesteijn die zogezegd voor een door de VVD bedachte verhuurdersheffing stemt, omdat tegenstemmen hem in het kamp van de oppositie in de Eerste Kamer zou brengen, met daarin de PVV. Het tegendeel is het geval. Samen met de PVV stemden Duivesteijn en zijn fractie dinsdagnacht immers juist tegen concrete voorstellen vanuit de oppositie die precies bepleitten wat de PvdA zei te willen!

Woonakkoord nog niet door de Eerste Kamer

Spookverhalen dat de Eerste Kamer 'politiseert' hebben geen serieuze basis

Na een tumultueuze behandeling door de Tweede Kamer ligt dinsdag het Woonakkoord en de daarmee samenhangende wetsvoorstellen voor in de Eerste Kamer. Door D66, ChristenUnie en SGP op het laatste moment bij de plannen te betrekken, hoopt de regering een minimale politieke meerderheid in de Senaat te bewerkstelligen. Of het zover komt, moet nog blijken. Er zijn indringende vragen van veel fracties in de Eerste Kamer over de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de wetsvoorstellen

Heeft ook Frans Timmermans de Palestijnen verlaten?

Uri Rosenthal is dan wel weg van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken, maar zijn politieke geest lijkt er nog steeds te domineren

Eind november zal de Palestijnse president Abbas de Verenigde Naties vragen om Palestina de status van ‘non member observer state’ te verlenen. Naar verwachting krijgt hij daarvoor een ruime meerderheid. Abbas’ verzoek komt nadat eerder het veto van de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad toekenning van het volle VN-lidmaatschap aan de Palestijnen blokkeerde.

Dom en gevaarlijk

Regering moet Europees mensenrechtenhof respecteren - niet saboteren

De Eerste Kamer bespreekt dinsdag in zijn Algemene Europese Beschouwingen de nieuwe regeringsnotitie over mensenrechten in het buitenlands beleid. Die begint met de mededeling dat ‘bevordering van mensenrechten naast het vergroten van veiligheid en welvaart, kerndoel is van het Nederlandse buitenlands beleid’. Maar die belofte wordt niet door het voorgestelde nieuwe beleid gedekt.