Fractievoorzitter GroenLinks 1e Kamer

Tof Thissen is directeur van KING. Daarvoor was hij voorzitter van Divosa, de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken. Hij is in Roermond wethouder geweest voor Groen Links met onder meer onderwijs in zijn pakket. Momenteel is hij voorzitter van de Groen Links-fractie in de senaat.

Voorbij de verlamming

Mensen verlangen naar politici die het lef hebben om de handen aan de ploeg te slaan

Als bange konijnen keek de politiek, terwijl de financiële en economische crisis om zich heen greep in de koplampen van die crisis. Verlamd. Versteend.

Sommigen zelfgenoegzaam in de dogma’s van het eigen gelijk, die al decennia golden en anderen totaal van koers af en niet wetend waar naartoe.

Bezuinigen op de slagkracht van de overheid vergroot het maatschappelijk onbehagen

De overheid wil 6 miljard euro bezuinigen door te snijden in eigen vlees

Bovendien krijgen de 418 gemeenten veel meer taken en verantwoordelijkheden overgedragen van Provincie en Rijk, delen van de AWBZ, de Jeugdzorg, de WAJONG, met minder budget. De grote vraag zal zijn wat dit gaat betekenen voor de (gemeentelijke) professionals in de uitvoering en voor de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Eigen schuld?

Aanstaande vrijdag 27 november werk ik mee aan het discussieprogramma 'Eigen schuld, dikke bult'. Dit programma wordt gemaakt naar aanleiding van zowel de film als het boek van Marcel van Dam over de zogenaamde onrendabelen.

Ik doe mee aan de discussie vanuit mijn deskundigheid en ervaring op het gebied van Werk en inkomen (o.a. oud-wethouder Roermond en oud-voorzitter Divosa) en mijn persoonlijke betrokkenheid met Jeugdzorg.