Tweede Kamerlid GroenLinks

Ik vind het onverdraaglijk dat het toeval van je geboorteplek je toekomst bepaalt. Ongelijkheid, onrecht en onverschilligheid blokkeren de emancipatie van velen. Als ooggetuige van de catastrofale impact van extreme ongelijkheid, gedwongen migratie en klimaatverandering zie ik maar één alternatief: een wereld die eerlijk, empathisch en ecologisch in balans is. Daarvoor zet ik mij dagelijks in als Kamerlid voor GroenLinks.
Mijn geboortedorp is Silvolde, een dorp in de prachtige Achterhoek. Ik ben kind van onderwijzers, kleinkind van een bakker en tuinder, product van 'katholieke emancipatie' en kwam jong in het geweer tegen kerk, kernwapens en (groot)kapitaal.
Mijn motto is: denken, doen en doorzetten. Dat deed ik als politicoloog aan de UvA, studentenleider, (geweldloos)kraker en dienstweigeraar. Vele jaren was ik de rechterhand van Paul Rosenmöller en Femke Halsema, daarna bijna acht jaar lid van de Raad van Bestuur van Nederlands grootste ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib en ik ben nu zeer vereerd dat ik tot Kamerlid ben verkozen.

Financier verzwaring elektriciteitsnet uit investeringsfonds

Waarom wordt er in ons land relatief toch zo weinig geïnvesteerd terwijl het land bulkt van het kapitaal en een ongekend sterke leenpositie heeft?

Op de valreep van 2019 bracht het kabinet haar ‘Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn’ uit. Het kabinet geeft daarin haar visie op het versterken van het duurzame verdienvermogen van Nederland, niet in de laatste plaats om de stijgende kosten van de vergrijzing voor een dalende beroepsbevolking betaalbaar te houden. Deze groeistrategie vormt de […]