Voorzitter van de Woonbond

Ton selten is sinds 2016 voorzitter van de Woonbond. Daarvoor was hij onder andere opbouwwerker en bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Lefier. Selten is drs in de Sociologie

Sociale huurder als melkkoe

Begin deze maand publiceerde de Woonbond de winstcijfers van woningcorporaties om aan te tonen dat veel corporaties de financiële ruimte hebben om huren te verlagen. Corporaties én corporatiekoepel Aedes reageerden als door een wesp gestoken.

De kritiek uit corporatieland begon met het gebruik van de term ‘winst’. wij noemen een positief resultaat op de winst en verliesrekening namelijk winst. Die winsten zijn zo hoog omdat de huurprijzen enorm zijn verhoogd, er op kosten (personeel, onderhoud) is bezuinigd en de investeringen fors zijn teruggedraaid. In de afgelopen 5 jaar zijn de […]