Voorzitter Art.1 Midden-Nederland

Willibrord de Graaf is voorzitter van het antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. Hij is voormalig universitair hoofddocent aan de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderwijs en onderzoek betroffen de problemen van uitsluiting en insluiting in de multiculturele samenleving en de verzorgingsstaat.

Rutte: neem je verantwoordelijkheid!

Discriminatie gebeurt niet per toeval, door een "domme werkgever" zoals Rutte stelde, maar vindt plaats tegen de achtergrond van een rijk geschakeerd palet aan opvattingen, vooroordelen en vooringenomenheden

Premier Rutte verklaarde onlangs dat hij niets kan doen aan de discriminatie van minderheden. Zij dienen dit zelf op te lossen en moeten zich ‘invechten’. Discriminatie is echter een structureel probleem. Juist de overheid dient daarom een actieve en normstellende rol te hanteren.