29

Christelijk leider: ‘Duivels actiever omdat Trump doorbraak geloof mogelijk maakt’

Dutch Sheets, een Amerikaanse evangelist met tienduizenden volgelingen, stelt dat ‘kwade geesten’ zich beginnen te roeren omdat Satan weet dat de christenen in de Verenigde Staten ‘een doorbraak’ beleven dankzij president Trump. Hij vertelt in een video aan gelovigen dat ‘de Heer’ enkele weken geleden duidelijk tot hem sprak “wees gereed, demonen, engelen, krachten, nu het koninkrijk van de duisternis zich gaat manifesteren.” Dat zou blijken uit de protesten tegen Trump maar ook uit de reacties van heersers in Syrië en Noord-Korea. “Ze zijn boos omdat ze weten dat wij gelovigen in een tijd terecht zijn gekomen waarin we doorbraken kunnen boeken.”

Sheets is volgens zijn aanhang een zogeheten ‘intercessor’, een persoon die rechtstreeks boodschappen van god ontvangt om die door te geven aan gelovigen. Als voorbeeld van christelijke doorbraken noemt hij de benoeming van een conservatieve opperrechter. Hoe dat zich overigens verhoudt met de scheiding van kerk en staat, is onduidelijk.

cc-foto: Thomas Hawk

Geef een reactie

Laatste reacties (29)