8

Een frisse blik op de vluchtelingencrisis

Twintig jonge wetenschappers uit meer dan tien landen hebben zich eind 2015 in Amsterdam gebogen over de vraag hoe de wetenschap een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de vluchtelingencrisis. Daarbij was met name veel aandacht voor integratievraagstukken in Europa, maar is ook gekeken naar de vluchtelingenkwestie in een breder perspectief.

De conclusie was dat integratiemodellen met respect voor diversiteit, democratie en de fundamentele Europese waarden – zoals menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit en mensenrechten – een belangrijke uitdaging vormen voor de EU en haar lidstaten. Daarin is een duidelijk spanningsveld aanwezig tussen het op ethische en efficiënte wijze opnemen van vluchtelingen, en het rekening houden met de belangen van zowel de vluchtelingen als de inwoners van de opvanglanden.

De deelnemers zijn van mening dat er vier aandachtsgebieden zijn, waarin de wetenschappelijke wereld een zinvolle bijdrage kan leveren aan een oplossing van de vluchtelingencrisis. Zo kunnen zij een helder inzicht bieden in het werkelijke probleem, voorstellen doen voor praktische maatregelen en interventies, objectieve informatie leveren aan publiek en beleidsmakers en de kern van het probleem aanpakken.

De groep wetenschappers wil de aanbevelingen in eerste instantie richten aan de Europese Commissie. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen aan de OESO, de VN en de internationale wetenschappelijke wereld om de koppen bij elkaar te steken en het probleem aan te pakken. Voor het publiek is door de wetenschappers in samenwerking met de Global Young Academy een informatievideo gemaakt, met daarin hun andere kijk op de vluchtelingencrisis.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)