8

Kijk: Kraaien evenaren kinderen bij oplossen problemen

Vogel snapt wat werkt, vergelijkbaar met kind van 5 tot 7 jaar oud

Onderzoekers aan de universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland hebben aangetoond dat kraaien echt zo slim zijn als beweerd wordt in een van de fabels van Aesopus, daterend van voor het begin van onze jaartelling.


De fabel ‘De Kraai en de Kruik’ luidt als volgt: 

Ooit was er eens een zomer waarin het  zo droog was dat zelfs de vogels geen water meer vonden om te drinken. Maar op een dag vond een dorstige kraai een kruik met daarin een beetje water. Maar de kruik was hoog en had een smalle hals. Daardoor kon de Kraai niet aan het water komen. Hij probeerde van alles, maar het lukte niet. Het arme dier dacht dat hij ging sterven van dorst. Maar toen kreeg hij een idee. Met zijn bek nam hij kleine steentjes en liet ze één voor één in de kruik vallen. Met elk steentje dat in de kruik viel kwam het water een beetje hoger. En toen hij genoeg steentjes in de kruik had gegooid stond het water hoog genoeg zodat hij ervan kon drinken.

Wanneer we in nood zitten kan een goed gebruik van ons verstand er ons vaak uit helpen. 

De onderzoekers maakten verschillende proefopstellingen om te achterhalen of de vogels, in dit geval wipsnavelkraaien, inderdaad tot een dergelijk inzicht in staat zijn. De kraaien snappen dat water in een buis wel stijgt als je er een steen in gooit maar zand niet. Ze snappen ook dat een zwaar object het water wel omhoog stuwt maar een licht object, dat er net zo uit ziet, niet. De vogels komen pas voor een raadsel te staan als de buizen buiten zicht wel of niet met elkaar verbonden zijn. Volgens de onderzoekers komt het inzicht van de vogels overeen met dat van kinderen tussen de 5 en 7 jaar.

Using the Aesop’s Fable Paradigm to Investigate Causal Understanding of Water Displacement by New Caledonian Crows

Fabels van Aesopus (pdf)

Geef een reactie

Laatste reacties (8)