Laatste update 15:53
10

Magazine voorspelde kwart eeuw geleden het heden angstaanjagend goed

In juli 1997, toen het internet voor het gemiddelde huishouden nog in zijn kinderschoenen stond, wijdde het Amerikaanse magazine Wired een editie aan The Long Boom: een scenario waarin een periode van 25 jaar economische groei werd geschetst, mede als gevolg van aanstaande technische mogelijkheden. Een groei die gepaard zou gaan met verhoogde welvaart, een verbeterd klimaat en ongekende mogelijkheden tot een verbeterde sociale gelijkwaardigheid. Tegelijkertijd drukte Wired ook een top 10-lijst af met veel minder rooskleurige voorspellingen. Een lijst die nu, bijna 25 jaar later, angstaanjagend accuraat blijkt te zijn geweest.

Die horrorscenario’s luiden:

1. Spanningen tussen China en de VS escaleren tot het punt van een nieuwe Koude Oorlog, grenzend aan een hete oorlog.

2. Nieuwe technologieën blijken een mislukking. Ze brengen simpelweg niet de verwachte verhoogde productiviteits of de grote economische boost.

3. Rusland vervalt in een kleptocratie geleid door een maffia of trekt zich terug in quasicommunistisch nationalisme dat een bedreiging voor Europa vormt.

4. Het integratieproces van Europa komt tot stilstand. Oost- en West-Europa kunnen een hereniging niet afstemmen, en zelfs het proces van de Europese Unie stort in.

5. Grote ecologische crises veroorzaken een wereldwijde klimaatverandering die onder meer de voedselvoorziening verstoort – met overal grote prijsstijgingen en sporadische hongersnoden tot gevolg.

6. Grote toename van misdaad en terrorisme dwingt de wereld om zich terug te trekken uit angst. Mensen die constant het gevoel hebben dat ze kunnen worden opgeblazen of worden opgelicht, zijn niet in de stemming om zich open en behulpzaam op te stellen.

7. De opstapelende escalatie van vervuiling veroorzaakt een dramatische toename van kanker, die het slecht voorbereide gezondheidssysteem overbelast.

8. De energieprijzen schieten door het dak. Stuiptrekkingen in het Midden-Oosten verstoren de olievoorziening en alternatieve energiebronnen blijven uit.

9. Een onbeheersbare pandemie – een moderne griepepidemie of het equivalent daarvan – grijpt om zich heen en doodt meer dan 200 miljoen mensen.

10. Een sociale en culturele terugslag stopt de vooruitgang. Mensen moeten ervoor kiezen om vooruit te bewegen. Dat doen ze waarschijnlijk gewoon niet…

heden

Geef een reactie

Laatste reacties (10)