Laatste update 16:55
31

1600 kinderen verdwenen uit asielopvang

De afgelopen 4,5 jaar zijn ruim 1600 asielkinderen verdwenen uit opvanglocaties in Nederland, dat meldt NRC op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Nidos. Het is niet duidelijk waar die kinderen momenteel verblijven. NRC schrijft:

Een deel van de kinderen vertrekt, volgens de organisaties, naar familie en vrienden in Duitsland, België of Frankrijk. Maar er zijn ook signalen dat ze in een uitbuitingssituatie belanden… De groep kinderen die verdwijnt is vermoedelijk nog groter. De vreemdelingenpolitie Rotterdam treft regelmatig minderjarige vreemdelingen aan.

Het grootste deel van de verdwenen kinderen komt uit Marokko (235 kinderen), Algerije (190), Afghanistan (167), Syrië (114) en Eritrea (114). Marokko, Algerije en Afghanistan worden door Nederland als veilig gekenmerkt, waardoor kinderen uit die landen nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. Kinderen en jongeren uit Syrië en Eritrea maken juist wel kans op asiel.

Hester van Bruggen, die voor het Openbaar Ministerie vanuit Rome internationale mensenhandel en -smokkel onderzoekt, zei begin mei over de Eritrese slachtoffertjes:

We missen hier echt iets verschrikkelijks.

Cc-foto: Directie voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (31)