5

140.000 mensen nodig in zorg

Toch stijgt de vraag naar personeel minder hard dan verwacht

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert in een studie dat er tot 2030 een tekort zal zijn van 140.000 verzorgers. De inzet van mensen in de verpleging zal jaarlijks moeten stijgen met 1,2 procent om dit tekort op te vullen. Hoewel er een stijgend tekort is, is de stijging minder groot, omdat senioren steeds gezonder worden. De afgelopen twintig jaar groeide de benodigde inzet van verzorgers met 1,8 procent.

Aangenomen werd dat in 2025 grote personeelstekorten in de zorg zouden ontstaan als gevolg van vergrijzing. Dit schrikbeeld valt volgens Evelien Eggink, SCP-onderzoeker, mee. Toch waarschuwt ze voor te veel optimisme: “Mensen die wel worden opgenomen hebben straks veel zwaardere zorg nodig. En: hoe meer vrouwen werken, hoe minder mantelzorgers er zijn.”

NOS: SCP: 140.000 mensen in zorg nodig
De Volkskrant: Vraag naar zorgpersoneel zwakt af

cc-foto: Pascal

Geef een reactie

Laatste reacties (5)