17

’24-wekengrens bij abortus te streng’

Artsen moeten late abortus en levensbeëindiging bij pasgeborenen melden, maar durven dat nu niet

Laat de grens van 24 weken bij abortus los. Daarvoor pleiten onderzoekers van het Erasmus MC en het AMC bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Nu mag een zwangerschap worden afgebroken tot en met de 24ste week. Maar als er een duidelijke medische indicatie voor is, moet dat ook later nog kunnen, vinden de onderzoekers.

Om dit te realiseren, is een wetswijziging nodig, schrijft de Volkskrant. De medici houden hun pleidooi naar aanleiding van een onderzoek naar een regeling uit 2007, waarin bepaald is dat artsen melding moeten maken van late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen.

Sinds 2007 zijn 6 gevallen van late abortus gemeld en 1 geval van levensbeëindiging bij een pasgeborene. Maar uit een rondgang van de onderzoekers blijkt dat het werkelijke aantal hoger ligt: respectievelijk rond de 30 en 10 gevallen per jaar.

Agnes van der Heide, hoogleraar medische zorg en besluitvorming rond het levenseinde, denkt dat artsen nu geen melding maken omdat de regeling heel streng is:

Er staat nu bijvoorbeeld in dat de zwangerschap alleen mag worden beëindigd als er absolute zekerheid is over diagnose en prognose van de ziekte van het kind. Maar op basis van een echo is absolute zekerheid vaak erg moeilijk.” Soms wordt pas later in de zwangerschap duidelijk dat een kind ernstige afwijkingen heeft.

Ook bij levensbeëindiging bij pasgeborenen zijn er knelpunten.

Een van de eisen in de regeling is dat er op het moment van de levensbeëindiging sprake is van actueel ondraaglijk lijden. Maar vaak gebeurt het juist om groot leed in de toekomst te voorkomen. Het zou ook goed zijn om goed af te bakenen wat precies onder levensbeëindiging valt. Vaak is het zo dat het kind sowieso zal sterven, maar dat dat proces met behulp van medicijnen versneld wordt.

Volkskrant: ‘Laat 24-wekengrens abortus los’

Foto-cc: Jan de Graaf

Geef een reactie

Laatste reacties (17)